Classification and classification version details
1.2.246.537.6.266
Kuntaliitto - Musiikkiterapianimikkeistö
Selected version
Kuntaliitto - Musiikkiterapianimikkeistö 2009 (Default version)
1.2.246.537.6.266
Kuntaliitto - Musiikkiterapianimikkeistö
Codes
Yes
Kuntaliitto
No
Yes
No
Kommunförbundet - Nomenklatur för musikterapi

5 Ei ole määritelty tilastotuotannossa tai Kanta-palveluissa käytettäväksi koodistoksi

1.2.246.537.6.266
T
http://www.kunnat.net/fi/asiantuntijapalvelut/soster/nimikkeistot-luokitukset/kuntoutus-erityistyontekijoiden-nimikkeistot/Sivut/default.aspx

Käyttötarkoitus: Musiikkiterapianimikkeistö on tarkoitettu musiikkiterapeuttien palvelujen dokumentoinnin ja sähköisen potilaskertomuksen rakenteisen kirjaamisen työvälineeksi. Se yhtenäistää musiikkiterapian käsitteiden käyttöä ja termistöä. Nimikkeistöä käytetään myös musiikkiterapeuttien palvelujen ja työn tilastoinnissa, palvelujen tuotteistamisessa sekä musiikkiterapeutin ammattiin orientoitumisessa. Lisäksi se toimii palvelujen tilaajien ja yhteistyökumppaneiden tietolähteenä. Nimikkeistö on tarkoitettu julkisen ja yksityisen sektorin sekä järjestöjen käyttöön.

Vastuutaho: Suomen Kuntaliitto, yhteistyössä Musiikkiterapiayhdistys ry:n kanssa

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Warning only
Warning only
Warning only
Add attributes
Select
NameType
No records found
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.6.2Copyright © 2024 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.