Ohjeet
 
Julkaisut 
 
Kirjaudu
Luokituksen ja luokitusversion tiedot
Luokituksen tiedot
1.2.246.537.6.266
Kuntaliitto - Musiikkiterapianimikkeistö
Koodisto
Kyllä
Kuntaliitto
Ei
Klassifikationsnamn_sv:Kommunförbundet - Nomenklatur för musikterapi
Luokituksen peruste:

5 Ei ole määritelty tilastotuotannossa tai Kanta-palveluissa käytettäväksi koodistoksi

LuokituksenOID:1.2.246.537.6.266
Ruotsinnos:T
WWW:http://www.kunnat.net/fi/asiantuntijapalvelut/soster/nimikkeistot-luokitukset/kuntoutus-erityistyontekijoiden-nimikkeistot/Sivut/default.aspx
Kuvaus:

Käyttötarkoitus: Musiikkiterapianimikkeistö on tarkoitettu musiikkiterapeuttien palvelujen dokumentoinnin ja sähköisen potilaskertomuksen rakenteisen kirjaamisen työvälineeksi. Se yhtenäistää musiikkiterapian käsitteiden käyttöä ja termistöä. Nimikkeistöä käytetään myös musiikkiterapeuttien palvelujen ja työn tilastoinnissa, palvelujen tuotteistamisessa sekä musiikkiterapeutin ammattiin orientoitumisessa. Lisäksi se toimii palvelujen tilaajien ja yhteistyökumppaneiden tietolähteenä. Nimikkeistö on tarkoitettu julkisen ja yksityisen sektorin sekä järjestöjen käyttöön.

Vastuutaho: Suomen Kuntaliitto, yhteistyössä Musiikkiterapiayhdistys ry:n kanssa

Luokituksen versiot
Kuntaliitto - Musiikkiterapianimikkeistö 2009 (Oletusversio)
Tarkennettu haku
Koodit

Perustiedot
Kenttämääritykset
Hierarkiatasot
Julkaisut
Viittaukset
Muutoshistoria

«
»
1.2.246.537.6.266.2009
Kuntaliitto - Musiikkiterapianimikkeistö 2009
Tiukka
Status ImageAktiivinen
Aktiivinen
01.01.2009 - 31.12.2099
21.12.2017 11:19 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.6.5Copyright © 2018 Elisa Oyj