Help
 
Publications 
 
Log in
Classification and classification version details
Classification details
1.2.246.537.6.266
Kuntaliitto - Musiikkiterapianimikkeistö
Codes
Yes
Kuntaliitto
No
Yes
Klassifikationsnamn_sv:Kommunförbundet - Nomenklatur för musikterapi
Luokituksen peruste:

5 Ei ole määritelty tilastotuotannossa tai Kanta-palveluissa käytettäväksi koodistoksi

LuokituksenOID:1.2.246.537.6.266
Ruotsinnos:T
WWW:http://www.kunnat.net/fi/asiantuntijapalvelut/soster/nimikkeistot-luokitukset/kuntoutus-erityistyontekijoiden-nimikkeistot/Sivut/default.aspx
Description:

Käyttötarkoitus: Musiikkiterapianimikkeistö on tarkoitettu musiikkiterapeuttien palvelujen dokumentoinnin ja sähköisen potilaskertomuksen rakenteisen kirjaamisen työvälineeksi. Se yhtenäistää musiikkiterapian käsitteiden käyttöä ja termistöä. Nimikkeistöä käytetään myös musiikkiterapeuttien palvelujen ja työn tilastoinnissa, palvelujen tuotteistamisessa sekä musiikkiterapeutin ammattiin orientoitumisessa. Lisäksi se toimii palvelujen tilaajien ja yhteistyökumppaneiden tietolähteenä. Nimikkeistö on tarkoitettu julkisen ja yksityisen sektorin sekä järjestöjen käyttöön.

Vastuutaho: Suomen Kuntaliitto, yhteistyössä Musiikkiterapiayhdistys ry:n kanssa

Version details
Kuntaliitto - Musiikkiterapianimikkeistö 2009 (Default version)
Advanced search
Codes

Basic Info
Field definitions
Hierarchy levels
Publications
References
Event log history

«
»
1.2.246.537.6.266.2009
Kuntaliitto - Musiikkiterapianimikkeistö 2009
Strict
Status ImageActive
Active
01.01.2009 - 31.12.2099
02.04.2020 15:56 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.11.0Copyright © 2019 Elisa Oyj