Help
 
Publications 
 
Log in
Classification and classification version details
Classification details
1.2.246.537.6.12.2002.922
SSR/Tietosisältö - Patologian syöpäilmoitus
Codes
Yes
No
Yes
Klassifikationsnamn_sv:SSR/Informationsinnehåll - Patologisk canceranmälan
Luokituksen peruste:

1 Valtakunnallisessa tilastotuotannossa käytettävä tietorakenne

Ruotsinnos:T
Description:

Käyttötarkoitus: SSR/Tietosisältö - Patologian syöpäilmoitus määrittää valtakunnallisen patologian syöpäilmoituksen tietorakenteen. Tietorakennetta käytetään tilasto- ja tutkimustiedon keruussa sähköisen patologian syöpäilmoituksen tuottamiseen. Patologian laboratorioilla on lakisääteinen velvoite toimittaa tiedot jokaisesta Suomessa todetusta syöpätapauksesta syöpärekisteriin.

Vastuutaho: Suomen Syöpärekisteri

Användningsändamål: SSR/Informationsinnehåll - Patologisk canceranmälan definierar den rikstäckande patologiska canceranmälans informationsstruktur. Strukturen används vid insamling av statistik- och forskningsinformation för framtagning av den elektroniska patologiska canceranmälan. De patologiska laboratorierna har lagstadgad skyldighet att sända uppgifter till Cancerregistret om varje i Finland konstaterat cancerfall.

Version details
SSR/Tietosisältö - Patologian syöpäilmoitus (Default version)
Advanced search
Codes

Basic Info
Field definitions
Hierarchy levels
Publications
References
Event log history

«
»
1.2.246.537.6.12.2002.922.201801
SSR/Tietosisältö - Patologian syöpäilmoitus
Strict
Status ImageActive
Active
01.01.2015 - 31.12.2099
26.07.2018 15:19 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.11.0Copyright © 2019 Elisa Oyj