Help
 
Publications 
 
Log in
Classification and classification version details
Classification details
1.2.246.537.6.12.2002.920
SSR/Tietosisältö - Valtakunnalliset syöpäseulonnat
Codes
Yes
No
Yes
Klassifikationsnamn_sv:SSR/Informationsinnehåll - Cancerscreening
Luokituksen peruste:

99 MUU Valtakunnalliseen käyttöön tarkoitettu tietorakenne, jota ei ole määritelty tilastotuotannossa tai Kanta-palveluissa käytettäväksi

Ruotsinnos:T
Description:

Käyttötarkoitus: SSR/Tietosisältö - Valtakunnalliset syöpäseulonnat määrittää valtakunnallisen syöpäseulontojen tietorakenteen. Tietorakennetta käytetään syöpäseulontaprosessin tietojen toimittamisessa sekä tilasto- ja tutkimustiedon keruussa. Seulonnan järjestäjällä on lakisääteiden velvoite seulontatietojen toimittamisesta joukkotarkastusrekisteriin

Vastuutaho: Suomen Syöpärekisteri

Användningsändamål: SSR/Informationsinnehåll - Cancerscreening definierar den rikstäckande cancerscreeningens informationsstruktur. Strukturen används vid sändning av uppgifter från cancerscreening och vid insamling av statistik- och forskningsinformation. Den som anordnar cancerscreeningen har lagstadgad skyldighet att sända uppgifterna från screeningen till Cancerregistrets massundersökningsregister.

Version details
SSR/Tietosisältö - Valtakunnalliset syöpäseulonnat (Default version)
Advanced search
Codes

Basic Info
Field definitions
Hierarchy levels
Publications
References
Event log history

«
»
1.2.246.537.6.12.2002.920.201801
SSR/Tietosisältö - Valtakunnalliset syöpäseulonnat
Strict
Status ImageActive
Active
01.01.2015 - 31.12.2099
10.09.2018 17:00 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.11.0Copyright © 2019 Elisa Oyj