Help
 
Publications 
 
Log in
Classification and classification version details
Classification details
1.2.246.537.6.262
Kuntaliitto - Kuntoutusohjausnimikkeistö
Codes
Yes
Kuntaliitto
No
Yes
Klassifikationsnamn_sv:Kommunförbundet - Nomenklatur för rehabiliteringshandledning
Luokituksen peruste:

1 Tilastotuotannossa käytettävä koodisto

LuokituksenOID:1.2.246.537.6.262
Ruotsinnos:T
WWW:http://www.kunnat.net/fi/asiantuntijapalvelut/soster/nimikkeistot-luokitukset/kuntoutus-erityistyontekijoiden-nimikkeistot/Sivut/default.aspx
Description:

Käyttötarkoitus: Kuntoutusohjaajien palvelujen dokumentointi sekä rakenteisen kirjaamisen työväline sähköisessä potilaskertomuksessa. Käytetään pääosin sähköisen potilaskertomuksen palvelualakohtaisella näkymällä (KUN) ja tarvittaessa hoitokertomuksessa sekä tilasto-ohjelmissa. Käytetään yhtenäistämään kuntoutusohjaustyön termistöä ja käsitteiden käyttöä. Käyttötarkoituksia ovat myös kuntoutusohjaajan palvelujen ja työn tilastointi, palvelujen tuotteistaminen sekä kuntoutusohjaajan ammattiin orientoituminen. Nimikkeistö toimii tietolähteenä palvelujen tilaajille ja yhteistyökumppaneille. Nimikkeistö on tarkoitettu julkisen ja yksityisen sektorin sekä järjestöjen käyttöön.

Vastuutaho: Suomen Kuntaliitto, yhteistyössä Suomen kuntoutusohjaajien yhdistys ry:n kanssa

Version details
Kuntaliitto - Kuntoutusohjausnimikkeistö 2003 (Default version)
Advanced search
Codes

Basic Info
Field definitions
Hierarchy levels
Publications
References
Event log history

«
»
1.2.246.537.6.262.2003
Kuntaliitto - Kuntoutusohjausnimikkeistö 2003
Strict
Status ImageActive
Active
01.01.2003 - 31.12.2099
04.11.2016 09:41 / Peltonen, Veli-Pekka
 Tuotantoympäristöv6.11.0Copyright © 2019 Elisa Oyj