Ohjeet
 
Julkaisut 
 
Kirjaudu
Luokituksen ja luokitusversion tiedot
Luokituksen tiedot
1.2.246.537.6.262
Kuntaliitto - Kuntoutusohjausnimikkeistö
Koodisto
Kyllä
Kuntaliitto
Ei
Klassifikationsnamn_sv:Kommunförbundet - Nomenklatur för rehabiliteringshandledning
Luokituksen peruste:

1 Tilastotuotannossa käytettävä koodisto

LuokituksenOID:1.2.246.537.6.262
Ruotsinnos:T
WWW:http://www.kunnat.net/fi/asiantuntijapalvelut/soster/nimikkeistot-luokitukset/kuntoutus-erityistyontekijoiden-nimikkeistot/Sivut/default.aspx
Kuvaus:

Käyttötarkoitus: Kuntoutusohjaajien palvelujen dokumentointi sekä rakenteisen kirjaamisen työväline sähköisessä potilaskertomuksessa. Käytetään pääosin sähköisen potilaskertomuksen palvelualakohtaisella näkymällä (KUN) ja tarvittaessa hoitokertomuksessa sekä tilasto-ohjelmissa. Käytetään yhtenäistämään kuntoutusohjaustyön termistöä ja käsitteiden käyttöä. Käyttötarkoituksia ovat myös kuntoutusohjaajan palvelujen ja työn tilastointi, palvelujen tuotteistaminen sekä kuntoutusohjaajan ammattiin orientoituminen. Nimikkeistö toimii tietolähteenä palvelujen tilaajille ja yhteistyökumppaneille. Nimikkeistö on tarkoitettu julkisen ja yksityisen sektorin sekä järjestöjen käyttöön.

Vastuutaho: Suomen Kuntaliitto, yhteistyössä Suomen kuntoutusohjaajien yhdistys ry:n kanssa

Luokituksen versiot
Kuntaliitto - Kuntoutusohjausnimikkeistö 2003 (Oletusversio)
Tarkennettu haku
Koodit

Perustiedot
Kenttämääritykset
Hierarkiatasot
Julkaisut
Viittaukset
Muutoshistoria

«
»
1.2.246.537.6.262.2003
Kuntaliitto - Kuntoutusohjausnimikkeistö 2003
Tiukka
Status ImageAktiivinen
Aktiivinen
01.01.2003 - 31.12.2099
04.11.2016 09:41 / Peltonen, Veli-Pekka
 Tuotantoympäristöv6.6.5Copyright © 2018 Elisa Oyj