Classification and classification version details
1.2.246.537.6.260
Kuntaliitto - Apuvälinepalvelunimikkeistö
Selected version
Kuntaliitto - Apuvälinepalvelunimikkeistö 2004 (Default version)
1.2.246.537.6.260
Kuntaliitto - Apuvälinepalvelunimikkeistö
Codes
Yes
Kuntaliitto
No
Yes
No
Kommunförbundet - Nomenklatur för hjälpmedelsservice

5 Ei ole määritelty tilastotuotannossa tai Kanta-palveluissa käytettäväksi koodistoksi

1.2.246.537.6.260
T
http://www.kunnat.net/fi/asiantuntijapalvelut/soster/nimikkeistot-luokitukset/kuntoutus-erityistyontekijoiden-nimikkeistot/Sivut/default.aspx

Käyttötarkoitus: Apuvälineyksikössä työskentelevien apuvälineasiantuntijoiden palvelujen dokumentointi sekä rakenteisen kirjaamisen työväline sähköisessä potilaskertomuksessa. Käytetään sähköisen potilaskertomuksen palvelualakohtaisella KUN –näkymällä, tarvittaessa ammatillisilla näkymillä (FYST, TOI, PUH) ja hoitokertomuksessa (pääryhmät RA1, RA2, RA3, RA4) sekä tilasto-ohjelmissa (myös RA6 ja RA9). Käytetään yhtenäistämään apuvälinetyön termistöä ja käsitteiden käyttöä. Käyttötarkoituksia ovat myös apuvälineasiantuntijan palvelujen ja työn tilastointi, palvelujen tuotteistaminen sekä apuvälinealan ammattiin orientoituminen. Nimikkeistö toimii tietolähteenä palvelujen tilaajille ja yhteistyökumppaneille. Nimikkeistö on tarkoitettu julkisen ja yksityisen sektorin sekä järjestöjen käyttöön.

Vastuutaho: Suomen Kuntaliitto, yhteistyössä sairaanhoitopiirien apuvälineyksiköiden ja muiden apuvälinealan ammattihenkilöiden kanssa

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Warning only
Warning only
Warning only
Add attributes
Select
NameType
No records found
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.6.2Copyright © 2024 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.