Help
 
Publications 
 
Log in
Classification and classification version details
Classification details
1.2.246.537.6.260
Kuntaliitto - Apuvälinepalvelunimikkeistö
Codes
Yes
Kuntaliitto
No
Yes
Klassifikationsnamn_sv:Kommunförbundet - Nomenklatur för hjälpmedelsservice
Luokituksen peruste:

5 Ei ole määritelty tilastotuotannossa tai Kanta-palveluissa käytettäväksi koodistoksi

LuokituksenOID:1.2.246.537.6.260
Ruotsinnos:T
WWW:http://www.kunnat.net/fi/asiantuntijapalvelut/soster/nimikkeistot-luokitukset/kuntoutus-erityistyontekijoiden-nimikkeistot/Sivut/default.aspx
Description:

Käyttötarkoitus: Apuvälineyksikössä työskentelevien apuvälineasiantuntijoiden palvelujen dokumentointi sekä rakenteisen kirjaamisen työväline sähköisessä potilaskertomuksessa. Käytetään sähköisen potilaskertomuksen palvelualakohtaisella KUN –näkymällä, tarvittaessa ammatillisilla näkymillä (FYST, TOI, PUH) ja hoitokertomuksessa (pääryhmät RA1, RA2, RA3, RA4) sekä tilasto-ohjelmissa (myös RA6 ja RA9). Käytetään yhtenäistämään apuvälinetyön termistöä ja käsitteiden käyttöä. Käyttötarkoituksia ovat myös apuvälineasiantuntijan palvelujen ja työn tilastointi, palvelujen tuotteistaminen sekä apuvälinealan ammattiin orientoituminen. Nimikkeistö toimii tietolähteenä palvelujen tilaajille ja yhteistyökumppaneille. Nimikkeistö on tarkoitettu julkisen ja yksityisen sektorin sekä järjestöjen käyttöön.

Vastuutaho: Suomen Kuntaliitto, yhteistyössä sairaanhoitopiirien apuvälineyksiköiden ja muiden apuvälinealan ammattihenkilöiden kanssa

Version details
Kuntaliitto - Apuvälinepalvelunimikkeistö 2004 (Default version)
Advanced search
Codes

Basic Info
Field definitions
Hierarchy levels
Publications
References
Event log history

«
»
1.2.246.537.6.260.2004
Kuntaliitto - Apuvälinepalvelunimikkeistö 2004
Strict
Status ImageActive
Active
01.01.2004 - 31.12.2099
13.03.2018 13:59 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.11.0Copyright © 2019 Elisa Oyj