Ohjeet
 
Julkaisut 
 
Kirjaudu
Luokituksen ja luokitusversion tiedot
Luokituksen tiedot
1.2.246.537.6.260
Kuntaliitto - Apuvälinepalvelunimikkeistö
Koodisto
Kyllä
Kuntaliitto
Ei
Klassifikationsnamn_sv:Kommunförbundet - Nomenklatur för hjälpmedelsservice
Luokituksen peruste:

5 Ei ole määritelty tilastotuotannossa tai Kanta-palveluissa käytettäväksi koodistoksi

LuokituksenOID:1.2.246.537.6.260
Ruotsinnos:T
WWW:http://www.kunnat.net/fi/asiantuntijapalvelut/soster/nimikkeistot-luokitukset/kuntoutus-erityistyontekijoiden-nimikkeistot/Sivut/default.aspx
Kuvaus:

Käyttötarkoitus: Apuvälineyksikössä työskentelevien apuvälineasiantuntijoiden palvelujen dokumentointi sekä rakenteisen kirjaamisen työväline sähköisessä potilaskertomuksessa. Käytetään sähköisen potilaskertomuksen palvelualakohtaisella KUN –näkymällä, tarvittaessa ammatillisilla näkymillä (FYST, TOI, PUH) ja hoitokertomuksessa (pääryhmät RA1, RA2, RA3, RA4) sekä tilasto-ohjelmissa (myös RA6 ja RA9). Käytetään yhtenäistämään apuvälinetyön termistöä ja käsitteiden käyttöä. Käyttötarkoituksia ovat myös apuvälineasiantuntijan palvelujen ja työn tilastointi, palvelujen tuotteistaminen sekä apuvälinealan ammattiin orientoituminen. Nimikkeistö toimii tietolähteenä palvelujen tilaajille ja yhteistyökumppaneille. Nimikkeistö on tarkoitettu julkisen ja yksityisen sektorin sekä järjestöjen käyttöön.

Vastuutaho: Suomen Kuntaliitto, yhteistyössä sairaanhoitopiirien apuvälineyksiköiden ja muiden apuvälinealan ammattihenkilöiden kanssa

Luokituksen versiot
Kuntaliitto - Apuvälinepalvelunimikkeistö 2004 (Oletusversio)
Tarkennettu haku
Koodit

Perustiedot
Kenttämääritykset
Hierarkiatasot
Julkaisut
Viittaukset
Muutoshistoria

«
»
1.2.246.537.6.260.2004
Kuntaliitto - Apuvälinepalvelunimikkeistö 2004
Tiukka
Status ImageAktiivinen
Aktiivinen
01.01.2004 - 31.12.2099
13.03.2018 13:59 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.6.5Copyright © 2018 Elisa Oyj