Ohjeet
 
Julkaisut 
 
Kirjaudu
Luokituksen ja luokitusversion tiedot
Luokituksen tiedot
1.2.246.537.6.990
Kanta-palvelut - Tietojärjestelmä- ja sovellustoimittajarekisteri
Organisaatio
Ei
Ei
Klassifikationsnamn_sv:Kanta-tjänsterna - Registret över informationssystem och applikationsleverantörer
Luokituksen peruste:

2 KANTA-TH Kanta-palveluissa käytettävä terveydenhuollon tietorakenne, 3 KANTA-SH Kanta-palveluissa käytettävä sosiaalihuollon tietorakenne

Ruotsinnos:T
Kuvaus:

Käyttötarkoitus: Kanta-palvelut - Tietojärjestelmä- ja sovellustoimittajarekisteriä käytetään kokoamaan tiedot tietojärjestelmä- ja sovellustoimittajista, joiden tekemä sovellus on hyväksytty Kanta-palvelujen Omakannan Omatietovarannon hyväksyntätestaukseen ja/tai liitettäväksi Omatietovarannon tuotantoon. Kela hyväksyy tietojärjestelmä- ja sovellustoimittajat rekisteriin. Rekisteriä käytetään Kanta-osoiterekisteriä ja Väestörekisterikeskuksen (VRK) varmennepalvelua varten. Rekisterin pohjalta VRK myöntää hyvinvointisovelluksille palveluvarmenteet testi- ja tuotantokäyttöön.

Vastuutaho: Kela, Kanta palvelut

Användningsändamål: Kanta-tjänsterna - Registret över informationssystem och applikationsleverantörer används för att sammanställa uppgifter om leverantörer av informationssystem och applikationer vilkas applikation har godkänts för godkännandetestning av Kanta-tjänsternas Datalager för egna uppgifter på Mina Kanta-sidor och/eller för anslutning till produktion för Datalagret för egna uppgifter. FPA godkänner leverantörerna av informationssystem och applikationer för registret. Registret används för Kanta-adressregistret och Befolkningsregistercentralens (BRC) certifikattjänst. På basis av registret beviljar BRC servercertifikat för test- och produktionsbruk för välbefinnandeapplikationerna.

Luokituksen versiot
Kanta-palvelut - Tietojärjestelmä- ja sovellustoimittajarekisteri (Oletusversio)
Tarkennettu haku
Organisaatiot

Perustiedot
Kenttämääritykset
Julkaisut
Viittaukset
Muutoshistoria

«
»
1.2.246.537.6.990.201801
Kanta-palvelut - Tietojärjestelmä- ja sovellustoimittajarekisteri
Status ImageAktiivinen
Aktiivinen
01.09.2017 - 31.12.2099
07.11.2018 13:46 / Lehtonen, Jari
 Tuotantoympäristöv6.6.5Copyright © 2018 Elisa Oyj