Classification and classification version details
1.2.246.537.6.12.2002.141
Kela/Lomake - Lääkärintodistus A (SV6)
Selected version
Kela/Lomake - Lääkärintodistus A SV 6 01.23 (Default version)
Kela/Lomake - Lääkärintodistus A 20120601
1.2.246.537.6.12.2002.141
Kela/Lomake - Lääkärintodistus A (SV6)
Codes
Yes
Others
No
Yes
No
4 Kanta-palveluissa viimeistään 1.9.2016 käytettävä koodisto
1.2.246.537.6.12.2002.141
Lomakerakenne
T

Käyttötarkoitus: Kelan todistustyyppinen lomake sairauspäivärahan hakemista ja työterveyshuollon lausuntoa työssäjatkamismahdollisuuksia varten sekä kuntoutustarpeen arviointia varten.


Vastuutaho: Kela

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Warning only
Warning only
Warning only
Add attributes
Select
NameType
No records found
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.6.2Copyright © 2024 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.