Classification and classification version details
1.2.246.537.6.1279
Sosiaalihuolto - Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen menot
Selected version
Sosiaalihuolto - Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen menot (Default version)
1.2.246.537.6.1279
Sosiaalihuolto - Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen menot
Codes
No
No
Yes
No
Socialvård – Kostnader för kompletterande och förebyggande utkomststöd

3 KANTA-SH Kanta-palveluissa käytettävä sosiaalihuollon tietorakenne

T

Käyttötarkoitus: Sosiaalihuolto - Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen menot -luokitusta käytetään sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmissä täydentävän tai ehkäisevän toimeentulotuen päätöksessä kuvattaessa menoja, joita päätös koskee.

Vastuutaho: THL

Användningsändamål: Klassificeringen Socialvård –  Kostnader för kompletterande och förebyggande utkomststöd används i socialvårdens klientdatasystem vid beslut om kompletterande och förebyggande utkomststöd för att beskriva de kostnader som beslutet gäller.

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Warning only
Warning only
Warning only
Add attributes
Select
NameType
No records found
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.6.2Copyright © 2024 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.