Classification and classification version details
1.2.246.537.6.1279
Sosiaalihuolto - Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen menot
Selected version
Sosiaalihuolto - Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen menot (Default version)
1.2.246.537.6.1279
Sosiaalihuolto - Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen menot
Codes
No
No
Yes
Socialvård – Kostnader för kompletterande och förebyggande utkomststöd

3 KANTA-SH Kanta-palveluissa käytettävä sosiaalihuollon tietorakenne

T

Käyttötarkoitus: Sosiaalihuolto - Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen menot -luokitusta käytetään sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmissä täydentävän tai ehkäisevän toimeentulotuen päätöksessä kuvattaessa menoja, joita päätös koskee.

Vastuutaho: THL

Användningsändamål: Klassificeringen Socialvård –  Kostnader för kompletterande och förebyggande utkomststöd används i socialvårdens klientdatasystem vid beslut om kompletterande och förebyggande utkomststöd för att beskriva de kostnader som beslutet gäller.

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
IdAbbreviationStatusValidity
No records found.

???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
SelectIdAbbreviationStatusValidity
No records found.

Modify definitions
0
Add attributes
Select
NameType
No records found.
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv7.5.2Copyright © 2022 Elisa Oyj
Wait...
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.