Help
 
Publications 
 
Log in
Classification and classification version details
Classification details
1.2.246.537.6.1279
Sosiaalihuolto - Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen menot
Codes
No
No
Yes
Klassifikationsnamn_sv:Socialvård – Kostnader för kompletterande och förebyggande utkomststöd
Luokituksen peruste:

3 KANTA-SH Kanta-palveluissa käytettävä sosiaalihuollon tietorakenne

Ruotsinnos:T
Description:

Käyttötarkoitus: Sosiaalihuolto - Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen menot -luokitusta käytetään sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmissä täydentävän tai ehkäisevän toimeentulotuen päätöksessä kuvattaessa menoja, joita päätös koskee.

Vastuutaho: THL

Användningsändamål: Klassificeringen Socialvård –  Kostnader för kompletterande och förebyggande utkomststöd används i socialvårdens klientdatasystem vid beslut om kompletterande och förebyggande utkomststöd för att beskriva de kostnader som beslutet gäller.

Version details
Sosiaalihuolto - Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen menot (Default version)
Advanced search
Codes

Basic Info
Field definitions
Publications
References
Event log history

«
»
1.2.246.537.6.1279.201801
Sosiaalihuolto - Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen menot
Status ImageActive
Active
01.01.2018 - 31.12.2099
13.03.2018 14:09 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.11.0Copyright © 2019 Elisa Oyj