Classification and classification version details
1.2.246.537.5.40176
KanTa-palvelut - UCUM (The Unified Code for Units of Measure)
Selected version
KanTa-palvelut - UCUM (The Unified Code for Units of Measure) 2008 (Default version)
1.2.246.537.5.40176
KanTa-palvelut - UCUM (The Unified Code for Units of Measure)
Codes
No
Others
No
Yes

3 Kanta-palveluissa viimeistään 1.9.2014 käytettävä koodisto

T
http://www.kanta.fi

Käyttötarkoitus: Kanta-palvelut - UCUM (The Unified Code for Units of Measure) -luokituksella kuvataan ajan mittayksikköä, ja sitä käytetään HL7-sanomissa. Luokitus ei ole täydellinen UCUM, mutta se on kattava osajoukko ajan (time) osalta ja on HL7:n suositus.


Vastuutaho: Kansaneläkelaitos vastaa KanTa-palveluissa ja niiden käytössä tarvittavien luokitusten saatavuudesta ja ajantasaisuudesta kansallisessa koodistopalvelussa. Koodistosta ja ylläpidosta vastaa Kelan IT-osaston Jyväskylässä toimiva Potilastiedot-järjestelmäryhmä. Ryhmän yhteyshenkilönä luokituksiin liittyen toimii Pekka Rinne.


Avändningsändamål: En klassificering av måttenheterna för tid, som används i HL7-meddelanden. Inte en fullständig UCUM, men en valid UCUM-delmängd. (HL7-rekommendation)

 

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
IdAbbreviationStatusValidity
No records found.

???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
SelectIdAbbreviationStatusValidity
No records found.

Modify definitions
0
Add attributes
Select
NameType
No records found.
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv7.5.2Copyright © 2022 Elisa Oyj
Wait...
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.