Classification and classification version details
1.2.246.537.5.40176
KanTa-palvelut - UCUM (The Unified Code for Units of Measure)
Selected version
KanTa-palvelut - UCUM (The Unified Code for Units of Measure) 2008 (Default version)
1.2.246.537.5.40176
KanTa-palvelut - UCUM (The Unified Code for Units of Measure)
Codes
No
Others
No
Yes
No

3 Kanta-palveluissa viimeistään 1.9.2014 käytettävä koodisto

T
http://www.kanta.fi

Käyttötarkoitus: Kanta-palvelut - UCUM (The Unified Code for Units of Measure) -luokituksella kuvataan ajan mittayksikköä, ja sitä käytetään HL7-sanomissa. Luokitus ei ole täydellinen UCUM, mutta se on kattava osajoukko ajan (time) osalta ja on HL7:n suositus.


Vastuutaho: Kansaneläkelaitos vastaa KanTa-palveluissa ja niiden käytössä tarvittavien luokitusten saatavuudesta ja ajantasaisuudesta kansallisessa koodistopalvelussa. Koodistosta ja ylläpidosta vastaa Kelan IT-osaston Jyväskylässä toimiva Potilastiedot-järjestelmäryhmä. Ryhmän yhteyshenkilönä luokituksiin liittyen toimii Pekka Rinne.


Avändningsändamål: En klassificering av måttenheterna för tid, som används i HL7-meddelanden. Inte en fullständig UCUM, men en valid UCUM-delmängd. (HL7-rekommendation)

 

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Warning only
Warning only
Warning only
Add attributes
Select
NameType
No records found
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.6.2Copyright © 2024 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.