Classification and classification version details
1.2.246.537.5.40128
KanTa-palvelut - Tunnistautumistapa
Selected version
KanTa-palvelut - Tunnistautumistapa (Default version)
1.2.246.537.5.40128
KanTa-palvelut - Tunnistautumistapa
Codes
No
Others
No
Yes
Kanta-tjänsterna - Identifieringssätt

2 KANTA-TH Kanta-palveluissa käytettävä terveydenhuollon tietorakenne, 3 KANTA-SH Kanta-palveluissa käytettävä sosiaalihuollon tietorakenne

T
http://www.kanta.fi/

Käyttötarkoitus: Kanta-palvelut - Tunnistautumistapa -luokitus ilmaisee Kanta-palveluiden käyttäjän tunnistautumistavan. Luokitusta käytetään Medical Records -sanomassa kuvaamaan sen henkilön tunnistautumistapaa, jonka toiminnan seurauksena arkistosanoma on lähetetty Kanta-palveluihin.

Användningsändamål: Klassificeringen Kanta-tjänsterna - Identifieringssätt anger på vilken sätt en användare av Kanta-tjänsterna har identifierat sig. Klassificeringen används i ett Medical Records-meddelande för att beskriva identifieringssättet för den person vars agerande resulterat i att ett arkivmeddelande skickats till Kanta-tjänsterna.

Vastuutaho: Kela, Kanta-palvelut

 

 

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
IdAbbreviationStatusValidity
No records found.

???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
SelectIdAbbreviationStatusValidity
No records found.

Modify definitions
0
Add attributes
Select
NameType
No records found.
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv7.5.2Copyright © 2022 Elisa Oyj
Wait...
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.