Ohjeet
 
Julkaisut 
 
Kirjaudu
Luokituksen ja luokitusversion tiedot
Luokituksen tiedot
1.2.246.537.5.40128
KanTa-palvelut - Tunnistautumistapa
Koodisto
Ei
Muut
Ei
Klassifikationsnamn_sv:Kanta-tjänsterna - Identifieringssätt
Luokituksen peruste:

2 KANTA-TH Kanta-palveluissa käytettävä terveydenhuollon tietorakenne, 3 KANTA-SH Kanta-palveluissa käytettävä sosiaalihuollon tietorakenne

Ruotsinnos:T
WWW:http://www.kanta.fi/
Kuvaus:

Käyttötarkoitus: Kanta-palvelut - Tunnistautumistapa -luokitus ilmaisee Kanta-palveluiden käyttäjän tunnistautumistavan. Luokitusta käytetään Medical Records -sanomassa kuvaamaan sen henkilön tunnistautumistapaa, jonka toiminnan seurauksena arkistosanoma on lähetetty Kanta-palveluihin.

Användningsändamål: Klassificeringen Kanta-tjänsterna - Identifieringssätt anger på vilken sätt en användare av Kanta-tjänsterna har identifierat sig. Klassificeringen används i ett Medical Records-meddelande för att beskriva identifieringssättet för den person vars agerande resulterat i att ett arkivmeddelande skickats till Kanta-tjänsterna.

Vastuutaho: Kela, Kanta-palvelut

 

 

Luokituksen versiot
KanTa-palvelut - Tunnistautumistapa (Oletusversio)
Tarkennettu haku
Koodit

Perustiedot
Kenttämääritykset
Julkaisut
Viittaukset
Muutoshistoria

«
»
1.2.246.537.5.40128.2006
KanTa-palvelut - Tunnistautumistapa
Status ImageAktiivinen
Aktiivinen
01.01.2006 - 31.12.2050
04.07.2017 12:00 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.6.5Copyright © 2018 Elisa Oyj