Help
 
Publications 
 
Log in
Classification and classification version details
Classification details
1.2.246.537.5.40128
KanTa-palvelut - Tunnistautumistapa
Codes
No
Others
No
Yes
Klassifikationsnamn_sv:Kanta-tjänsterna - Identifieringssätt
Luokituksen peruste:

2 KANTA-TH Kanta-palveluissa käytettävä terveydenhuollon tietorakenne, 3 KANTA-SH Kanta-palveluissa käytettävä sosiaalihuollon tietorakenne

Ruotsinnos:T
WWW:http://www.kanta.fi/
Description:

Käyttötarkoitus: Kanta-palvelut - Tunnistautumistapa -luokitus ilmaisee Kanta-palveluiden käyttäjän tunnistautumistavan. Luokitusta käytetään Medical Records -sanomassa kuvaamaan sen henkilön tunnistautumistapaa, jonka toiminnan seurauksena arkistosanoma on lähetetty Kanta-palveluihin.

Användningsändamål: Klassificeringen Kanta-tjänsterna - Identifieringssätt anger på vilken sätt en användare av Kanta-tjänsterna har identifierat sig. Klassificeringen används i ett Medical Records-meddelande för att beskriva identifieringssättet för den person vars agerande resulterat i att ett arkivmeddelande skickats till Kanta-tjänsterna.

Vastuutaho: Kela, Kanta-palvelut

 

 

Version details
KanTa-palvelut - Tunnistautumistapa (Default version)
Advanced search
Codes

Basic Info
Field definitions
Publications
References
Event log history

«
»
1.2.246.537.5.40128.2006
KanTa-palvelut - Tunnistautumistapa
Status ImageActive
Active
01.01.2006 - 31.12.2050
04.07.2017 12:00 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.11.0Copyright © 2019 Elisa Oyj