Help
 
Publications 
 
Log in
Classification and classification version details
Classification details
1.2.246.537.5.40127
KanTa-palvelut - Sähköisen allekirjoituksen tyyppi
Codes
No
Others
No
Yes
Klassifikationsnamn_sv:Kanta-tjänsterna – Typ av elektronisk underskrift
Luokituksen peruste:

2 KANTA-TH Kanta-palveluissa käytettävä terveydenhuollon tietorakenne, 3 KANTA-SH Kanta-palveluissa käytettävä sosiaalihuollon tietorakenne

Ruotsinnos:T
WWW:http://www.kanta.fi/
Description:

Käyttötarkoitus: KanTa-palvelut - Sähköisen allekirjoituksen tyyppi -luokitusta käytetään yksittäisen sähköisen allekirjoituksen tarkistamisessa. Luokitus kuvaa Kanta-palveluissa sallitut, asiakirjoissa käytettävät sähköiset allekirjoitukset. Luokitus on HL7 tekninen luokitus.

Vastuutaho: Kela, Kanta-palvelut

Användningsändamål: Klassificeringen Kanta-tjänsterna – Typ av elektronisk underskrift, används vid kontroll av en enskild elektronisk underskrift. Klassificeringen beskriver de elektroniska underskrifter som används i handlingar och som är tillåtna i Kanta-tjänsterna. Klassificeringen är en HL7 teknisk klassificering.

Version details
KanTa-palvelut - Sähköisen allekirjoituksen tyyppi 2006 (Default version)
Advanced search
Codes

Basic Info
Field definitions
Publications
References
Event log history

«
»
1.2.246.537.5.40127.2006
KanTa-palvelut - Sähköisen allekirjoituksen tyyppi 2006
Status ImageActive
Active
01.01.2006 - 31.12.2050
16.06.2022 12:30 / Lehtonen, Jari
 Tuotantoympäristöv6.11.0Copyright © 2019 Elisa Oyj