Help
 
Publications 
 
Log in
Classification and classification version details
Classification details
1.2.246.537.5.40112
KanTa-palvelut - Prosessivirheet ja huomautukset
Codes
No
Others
No
Yes
Klassifikationsnamn_sv:Kanta-tjänsterna - Processfel och anmärkningar
Luokituksen peruste:

2 KANTA-TH Kanta-palveluissa käytettävä terveydenhuollon tietorakenne, 3 KANTA-SH Kanta-palveluissa käytettävä sosiaalihuollon tietorakenne

Ruotsinnos:T
WWW:http://www.kanta.fi/
Description:

Käyttötarkoitus: Kanta-palvelut - Prosessivirheet ja huomautukset -luokituksella kuvataan Kanta-palvelujen virhetilanteessa palauttama virhe- tai huomautuskoodiarvo perusjärjestelmille. Luokitusta käytetään apteekkien, terveydenhuollon ja sosiaalihuollon tietojärjestelmissä silloin, kun ne käyttävät Kelan hallinnoimaa valtakunnallista sähköisen lääkemääräyksen Reseptikeskusta, Potilastiedon arkistoa tai Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoa.

Kela vastaa sähköisen lääkemääräyksen asiasisältöön liittyvistä luokituksista.

Vastuutaho: Kela, Kanta-palvelut

Användningsändamål: Med klassificeringen Kanta-tjänsterna - Processfel och anmärkningar beskrivs kodvärdena för de fel- och anmärkningar som Kanta-tjänsterna hämtar till grundsystemet vid felsituationer. Klassificeringen används i apotekens, hälso- och sjukvårdens och socialvårdens datasystem när de använder det FPA-administrerade riksomfattande Receptcentret för elektroniska recept, Patientdataarkivet eller Klientdataarkivet för socialvården.

Folkpensionsanstalten ansvarar för de klassificeringar som hänför sig till sakinnehållet i de elektroniska recepten.

Version details
KanTa-palvelut - Prosessivirheet ja huomautukset (Default version)
Advanced search
Codes

Basic Info
Field definitions
Publications
References
Event log history

«
»
1.2.246.537.5.40112.2006
KanTa-palvelut - Prosessivirheet ja huomautukset
Status ImageActive
Active
01.01.2006 - 31.12.2030
07.09.2022 13:44 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.11.0Copyright © 2019 Elisa Oyj