Ohjeet
 
Julkaisut 
 
Kirjaudu
Luokituksen ja luokitusversion tiedot
Luokituksen tiedot
1.2.246.537.5.40112
KanTa-palvelut - Prosessivirheet ja huomautukset
Koodisto
Ei
Muut
Ei
Klassifikationsnamn_sv:Kanta-tjänsterna - Processfel och anmärkningar
Luokituksen peruste:

2 KANTA-TH Kanta-palveluissa käytettävä terveydenhuollon tietorakenne, 3 KANTA-SH Kanta-palveluissa käytettävä sosiaalihuollon tietorakenne

Ruotsinnos:T
WWW:http://www.kanta.fi/
Kuvaus:

Käyttötarkoitus: Kanta-palvelut - Prosessivirheet ja huomautukset -luokituksella kuvataan Kanta-palvelujen virhetilanteessa palauttama virhe- tai huomautuskoodiarvo perusjärjestelmille. Luokitusta käytetään apteekkien, terveydenhuollon ja sosiaalihuollon tietojärjestelmissä silloin, kun ne käyttävät Kelan hallinnoimaa valtakunnallista sähköisen lääkemääräyksen Reseptikeskusta, Potilastiedon arkistoa tai Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoa.

Kela vastaa sähköisen lääkemääräyksen asiasisältöön liittyvistä luokituksista.

Vastuutaho: Kansaneläkelaitos vastaa KanTa-palveluissa ja niiden käytössä tarvittavien luokitusten saatavuudesta ja ajantasaisuudesta kansallisessa koodistopalvelussa. Koodistosta ja ylläpidosta vastaa Kelan IT-osaston Jyväskylässä toimiva Potilastiedot-järjestelmäryhmä. Ryhmän yhteyshenkilönä luokituksiin liittyen toimii Pekka Rinne.

Användningsändamål: Med klassificeringen Kanta-tjänsterna - Processfel och anmärkningar beskrivs kodvärdena för de fel- och anmärkningar som Kanta-tjänsterna hämtar till grundsystemet vid felsituationer. Klassificeringen används i apotekens, hälso- och sjukvårdens och socialvårdens datasystem när de använder det FPA-administrerade riksomfattande Receptcentret för elektroniska recept, Patientdataarkivet eller Klientdataarkivet för socialvården.

Folkpensionsanstalten ansvarar för de klassificeringar som hänför sig till sakinnehållet i de elektroniska recepten.

Luokituksen versiot
KanTa-palvelut - Prosessivirheet ja huomautukset (Oletusversio)
Tarkennettu haku
Koodit

Perustiedot
Kenttämääritykset
Julkaisut
Viittaukset
Muutoshistoria

«
»
1.2.246.537.5.40112.2006
KanTa-palvelut - Prosessivirheet ja huomautukset
Status ImageAktiivinen
Aktiivinen
01.01.2006 - 31.12.2030
03.09.2018 15:39 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.6.5Copyright © 2018 Elisa Oyj