Ohjeet
 
Julkaisut 
 
Kirjaudu
Luokituksen ja luokitusversion tiedot
Luokituksen tiedot
1.2.246.537.5.40150
KanTa-palvelut - Potilasasiakirjan rekisteritunnus
Koodisto
Ei
Muut
Ei
Luokituksen peruste:

2 Kanta-palveluihin liityttäessä käytettävä koodisto

Ruotsinnos:T
WWW:Http://www.kanta.fi
Kuvaus:

Käyttötarkoitus: KanTa-palvelut - Potilasasiakirjan rekisteritunnus -luokitusta käytetään merkittäessä potilasasiakirjan kuvailutietoihin, minkä erillään pidettävän ja erikseen luovutettavan rekisterin tietoja potilaskertomusasiakirja sisältää. Luokitus sisältää KanTa-palveluissa käytettävät, valtakunnallisesti määritellyt potilas- ja muut henkilörekisterityypit. Potilastietojärjestelmä merkitsee asiakirjaan sen rekisterin tyypin, johon asiakirja kuuluu.


Vastuutaho: Kela, Kanta-palvelut


Användningsändamål: Klassifikationen innehåller alla de patient- och andra personregistertyper som är nationellt standardiserade och som används i KanTa-tjänsterna. I journalhandlingens beskrivningsinformation antecknas från vilket utlämnande register de journaluppgifter som ska hållas separat härrör. Patientdatasystemet anger i handlingen den registertyp som handlingen hänför sig till.  Klassificeringen kan i framtiden få fler värden, om sakkunniggrupperna så bestämmer.

Luokituksen versiot
KanTa-palvelut - Potilasasiakirjan rekisteritunnus (Oletusversio)
Tarkennettu haku
Koodit

Perustiedot
Kenttämääritykset
Julkaisut
Viittaukset
Muutoshistoria

«
»
1.2.246.537.5.40150.2009
KanTa-palvelut - Potilasasiakirjan rekisteritunnus
Status ImageAktiivinen
Aktiivinen
01.01.2009 - 31.12.2050
25.04.2016 14:34 / Lehtonen, Jari
 Tuotantoympäristöv6.6.5Copyright © 2018 Elisa Oyj