Help
 
Publications 
 
Log in
Classification and classification version details
Classification details
1.2.246.537.5.40150
KanTa-palvelut - Potilasasiakirjan rekisteritunnus
Codes
No
Others
No
Yes
Luokituksen peruste:

2 Kanta-palveluihin liityttäessä käytettävä koodisto

Ruotsinnos:T
WWW:Http://www.kanta.fi
Description:

Käyttötarkoitus: KanTa-palvelut - Potilasasiakirjan rekisteritunnus -luokitusta käytetään merkittäessä potilasasiakirjan kuvailutietoihin, minkä erillään pidettävän ja erikseen luovutettavan rekisterin tietoja potilaskertomusasiakirja sisältää. Luokitus sisältää KanTa-palveluissa käytettävät, valtakunnallisesti määritellyt potilas- ja muut henkilörekisterityypit. Potilastietojärjestelmä merkitsee asiakirjaan sen rekisterin tyypin, johon asiakirja kuuluu.


Vastuutaho: Kela, Kanta-palvelut


Användningsändamål: Klassifikationen innehåller alla de patient- och andra personregistertyper som är nationellt standardiserade och som används i KanTa-tjänsterna. I journalhandlingens beskrivningsinformation antecknas från vilket utlämnande register de journaluppgifter som ska hållas separat härrör. Patientdatasystemet anger i handlingen den registertyp som handlingen hänför sig till.  Klassificeringen kan i framtiden få fler värden, om sakkunniggrupperna så bestämmer.

Version details
KanTa-palvelut - Potilasasiakirjan rekisteritunnus (Default version)
Advanced search
Codes

Basic Info
Field definitions
Publications
References
Event log history

«
»
1.2.246.537.5.40150.2009
KanTa-palvelut - Potilasasiakirjan rekisteritunnus
Status ImageActive
Active
01.01.2009 - 31.12.2050
28.10.2021 11:56 / Lehtonen, Jari
 Tuotantoympäristöv6.11.0Copyright © 2019 Elisa Oyj