Help
 
Publications 
 
Log in
Classification and classification version details
Classification details
1.2.246.537.6.739
STH - STH2B Implanttihoidon syy
Codes
No
No
Yes
Klassifikationsnamn_sv:STH2 - STH2B Implanttihoidon syy
Luokituksen peruste:

1 Valtakunnallisessa tilastotuotannossa käytettävä tietorakenne, 2 KANTA-TH Kanta-palveluissa käytettävä terveydenhuollon tietorakenne

Ruotsinnos:T
Description:

Käyttötarkoitus: STH2 - STH2B Implanttihoidon syy -luokitusta käytetään, kun suun terveydenhuollon rakenteiseen potilaskertomukseen kirjataan tieto siitä, minkä vuoksi implanttihoito tehdään.

Vastuutaho: THL

Användningsändamål: STH2 - STH2B Orsak till implantatvård -klassificeringen används då man i munhälsovårdens strukturella patientjournal skriver in information om varför implantatvården görs.

Version details
STH - STH2B Implanttihoidon syy (Default version)
Advanced search
Codes

Basic Info
Field definitions
Publications
References
Event log history

«
»
1.2.246.537.6.739.201801
STH - STH2B Implanttihoidon syy
Status ImageActive
Active
01.01.2018 - 31.12.2099
06.03.2018 13:09 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.11.0Copyright © 2019 Elisa Oyj