Help
 
Publications 
 
Log in
Classification and classification version details
Classification details
1.2.246.537.5.40160
KanTa-palvelut - Palautettavien tietojen kattavuus
Codes
No
Others
No
Yes
Klassifikationsnamn_sv:Kanta-tjänsterna - Omfattningen av de uppgifter
Luokituksen peruste:

2 KANTA-TH Kanta-palveluissa käytettävä terveydenhuollon tietorakenne, 3 KANTA-SH Kanta-palveluissa käytettävä sosiaalihuollon tietorakenne

Ruotsinnos:T
WWW:http://www.kanta.fi/
Description:

Käyttötarkoitus: Kanta-Palvelut - Palautettavien tietojen kattavuus -luokitusta käytetään Potilastiedon arkiston, Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston ja sähköisen lääkemääräyksen Medical Records -hakusanomissa täsmentämään   hakusanomaa. Potilastiedon arkistossa luokituksella täsmennetään, haetaanko Potilastiedon arkistosta rekisterinpitäjän omassa käytössä kuvailutietojen ja asiakirjojen ajantasaiset vai kaikki versiot  tai haetaanko luovutushaun yhteydessä myös rekisterinpitäjän omat tiedot. Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistossa luokituksella täsmennetään, haetaanko rekisterinpitäjän omassa käytössä ensimmäisen vai toisen käyttöönottovaiheen mukainen asiakkuustietojen kooste tai hakeeko rekisterinpitäjän arkistonhoitaja arkistonhoitajan käyttöliittymässä kuvailutietojen ja asiakirjojen ajantasaiset vai kaikki versiot. Sähköisessä lääkemääräyksessä luokituksella täsmennetään, haetaanko Reseptikeskuksesta asiakirjojen ajantasaiset versiot vai kaikki versiot. Luokitus on HL7 tekninen luokitus.

Användningsändamål: Klassificeringen Kanta-tjänsterna - Omfattningen av de uppgifter som ska hämtas, används i ett Medical Records-meddelande för att specificera huruvida man ur Patientdataarkivet eller Klientdataarkivet för socialvården vill hämta endast de aktuella versionerna av den beskrivningsinformation och de handlingar som den registeransvarige har för eget bruk, eller om man i samband med en utlämningssökning vill hämta även den registeransvariges egna uppgifter. Klassificeringen tas även i bruk inom det elektroniska receptet. Klassificeringen är en HL7 teknisk klassificering.

Vastuutaho: Kela

Version details
KanTa-palvelut - Palautettavien tietojen kattavuus 2008 (Default version)
Advanced search
Codes

Basic Info
Field definitions
Publications
References
Event log history

«
»
1.2.246.537.5.40160.2008
KanTa-palvelut - Palautettavien tietojen kattavuus 2008
Status ImageActive
Active
01.01.2008 - 31.12.2050
26.01.2022 14:53 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.11.0Copyright © 2019 Elisa Oyj