Ohjeet
 
Julkaisut 
 
Kirjaudu
Luokituksen ja luokitusversion tiedot
Luokituksen tiedot
1.2.246.537.5.40160
KanTa-palvelut - Palautettavien tietojen kattavuus
Koodisto
Ei
Muut
Ei
Klassifikationsnamn_sv:Kanta-tjänsterna – Omfattningen av de uppgifter
Luokituksen peruste:

2 Kanta-palveluihin liityttäessä käytettävä koodisto

Ruotsinnos:T
WWW:http://www.kanta.fi/
Kuvaus:

Käyttötarkoitus: KanTa-palvelut - Palautettavien tietojen kattavuus -luokitusta käytetään Medical Records -sanomassa täsmentämään, halutaanko Potilastiedon arkistosta tai Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistosta hakea rekisterinpitäjän omassa käytössä vain ajantasaiset vai kaikki versiot kuvailutiedoista ja asiakirjoista, tai luovutushaun yhteydessä hakea myös rekisterinpitäjän omat tiedot. Luokitus tulee käyttöön myös sähköisessä lääkemääräyksessä. Luokitus on HL7 tekninen luokitus

Användningsändamål: Klassificeringen Kanta-tjänsterna – Omfattningen av de uppgifter som ska hämtas, används i ett Medical Records-meddelande för att specificera huruvida man ur Patientdataarkivet eller Klientdataarkivet för socialvården vill hämta endast de aktuella versionerna av den beskrivningsinformation och de handlingar som den registeransvarige har för eget bruk, eller om man i samband med en utlämningssökning vill hämta även den registeransvariges egna uppgifter. Klassificeringen tas även i bruk inom det elektroniska receptet. Klassificeringen är en HL7 teknisk klassificering.

Vastuutaho: Kela

Luokituksen versiot
KanTa-palvelut - Palautettavien tietojen kattavuus 2008 (Oletusversio)
Tarkennettu haku
Koodit

Perustiedot
Kenttämääritykset
Julkaisut
Viittaukset
Muutoshistoria

«
»
1.2.246.537.5.40160.2008
KanTa-palvelut - Palautettavien tietojen kattavuus 2008
Status ImageAktiivinen
Aktiivinen
01.01.2008 - 31.12.2050
18.06.2017 17:25 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.6.5Copyright © 2018 Elisa Oyj