Ohjeet
 
Julkaisut 
 
Kirjaudu
Luokituksen ja luokitusversion tiedot
Luokituksen tiedot
1.2.246.537.5.40155
KanTa-palvelut - Merkinnän muutoslaji (audit trail)
Koodisto
Ei
Muut
Ei
Luokituksen peruste:

2 Kanta-palveluihin liityttäessä käytettävä koodisto

Ruotsinnos:T
WWW:http://www.kanta.fi/
Kuvaus:

Käyttötarkoitus: KanTa-palvelut - Merkinnän muutoslaji (act trail) -luokitusta käytetään potilastietojärjestelmässä silloin, kun tietojärjestelmä merkitsee sähköisestä arkistosta haettujen asiakirjojen merkintöihin tekemänsä muutokset asiakirjan kuvailutietoihin (CDA R2 Header-osaan). Tällä mahdollistetaan asiakirjan muutosten jäljitys. Koodiston avulla potilastietojärjestelmä merkitsee, mitä merkintää asiakirjasta (CDA R2 Body -osassa) on muutettu ja millä tavoin. Lisäksi erillisellä aikaleimalla merkitään, koska muutos on tehty.

Potilastietojärjestelmässä tehtyjen muutosten jälkeen asiakirjasta tulee aina uusi versio sähköiseen arkistoon. Sähköinen arkisto ei käsittele tai muuta näitä koodiarvoja asiakirjassa. Koodiston käyttö on vapaaehtoista ja sähköisessä arkistossa säilytetään lisäksi erikseen asiakirjojen täydellinen versiohistoria. Koodisto on kansallinen kuvailutietojen laajennus, joka noudattaa JHS 143 Asiakirjojen kuvailun ja hallinnan metatiedot -suositusta (versio 15.6.2005). Kyseessä on HL7 tekninen luokitus.

Vastuutaho: Kansaneläkelaitos vastaa KanTa-palveluissa ja niiden käytössä tarvittavien luokitusten saatavuudesta ja ajantasaisuudesta kansallisessa koodistopalvelussa. Koodistosta ja ylläpidosta vastaa Kelan IT-osaston Jyväskylässä toimiva Potilastiedot-järjestelmäryhmä. Ryhmän yhteyshenkilönä luokituksiin liittyen toimii Pekka Rinne.

Användningsändamål: En utvidgning av den nationella beskrivningsinformationen, som följer rekommendationen JHS 143 (Metadata för beskrivning och hantering av dokument, version 15.6.2005). Patientdatasystemet kan med hjälp av detta kodsystem i beskrivningsinformationen om handlingen (i CDA R2 Header) ange vilka ändringar som det gjort i anteckningarna för de handlingar som har sökts i eArkiv. På så sätt blir det möjligt att spåra de ändringar som har gjorts i en handling. Med hjälp av kodsystemet anger patientdatasystemet vilken anteckning i handlingen (CDA R2 Body-delen) som har ändrats och på vilket sätt. Dessutom anges med en separat tidsstämpel när ändringen har gjorts. Efter att ändringarna gjorts i patientdatasystemet blir det alltid en ny version av handlingen i eArkiv. eArkiv behandlar inte och ändrar inte dessa kodvärden i handlingen. Det är frivilligt att använda kodsystemet, och i eArkiv lagras dessutom separat en fullständig versionshistorik för handlingarna. Det är fråga om en HL7 teknisk klassificering.

Luokituksen versiot
KanTa-palvelut - Merkinnän muutoslaji (audit trail) 2008 (Oletusversio)
Tarkennettu haku
Koodit

Perustiedot
Kenttämääritykset
Julkaisut
Viittaukset
Muutoshistoria

«
»
1.2.246.537.5.40155.2008
KanTa-palvelut - Merkinnän muutoslaji (audit trail) 2008
Status ImageAktiivinen
Aktiivinen
01.01.2008 - 31.12.2050
30.10.2013 11:34 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.6.5Copyright © 2018 Elisa Oyj