Classification and classification version details
1.2.246.537.6.738
STH - STH2A Hampaan puutoksen syy
Selected version
STH - STH2A Hampaan puutoksen syy (Default version)
1.2.246.537.6.738
STH - STH2A Hampaan puutoksen syy
Codes
No
No
Yes
STH - STH2A Orsaken till att en tand saknas

2 KANTA-TH Kanta-palveluissa käytettävä terveydenhuollon tietorakenne

T

Käyttötarkoitus: STH - STH2A Hampaan puutoksen syy -luokitusta käytetään, kun suun terveydenhuollon rakenteiseen potilaskertomukseen kirjataan tieto siitä, minkä takia hammas on poistettu tai se puuttuu.

Vastuutaho: THL

Användningsändamål: STH - STH2A Orsaken till att en tand saknas -klassificeringen används då man i munhälsovårdens strukturella patientjournal skriver in information om orsaken till att tanden extraherats eller saknas.

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
IdAbbreviationStatusValidity
No records found.

???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
SelectIdAbbreviationStatusValidity
No records found.

Modify definitions
0
Add attributes
Select
NameType
No records found.
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv7.5.2Copyright © 2022 Elisa Oyj
Wait...
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.