Help
 
Publications 
 
Log in
Classification and classification version details
Classification details
1.2.246.537.6.738
STH - STH2A Hampaan puutoksen syy
Codes
No
No
Yes
Klassifikationsnamn_sv:STH - STH2A Orsaken till att en tand saknas
Luokituksen peruste:

2 KANTA-TH Kanta-palveluissa käytettävä terveydenhuollon tietorakenne

Ruotsinnos:T
Description:

Käyttötarkoitus: STH - STH2A Hampaan puutoksen syy -luokitusta käytetään, kun suun terveydenhuollon rakenteiseen potilaskertomukseen kirjataan tieto siitä, minkä takia hammas on poistettu tai se puuttuu.

Vastuutaho: THL

Användningsändamål: STH - STH2A Orsaken till att en tand saknas -klassificeringen används då man i munhälsovårdens strukturella patientjournal skriver in information om orsaken till att tanden extraherats eller saknas.

Version details
STH - STH2A Hampaan puutoksen syy (Default version)
Advanced search
Codes

Basic Info
Field definitions
Publications
References
Event log history

«
»
1.2.246.537.6.738.201701
STH - STH2A Hampaan puutoksen syy
Status ImageActive
Active
01.01.2018 - 31.12.2099
07.02.2022 15:31 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.11.0Copyright © 2019 Elisa Oyj