Help
 
Publications 
 
Log in
Classification and classification version details
Classification details
1.2.246.537.5.40114
KanTa-palvelut - Dokumentin tila (ActStatus)
Codes
No
Others
No
Yes
Luokituksen peruste:

2 Kanta-palveluihin liityttäessä käytettävä koodisto

Ruotsinnos:T
WWW:http://www.kanta.fi/
Description:

Käyttötarkoitus: KanTa-palvelut - Dokumentin tila (ActStatus) -luokitusta käytetään Medical Records -sanomassa asiakirjan tilan seuraamiseksi.

Koodiarvot tulevat kansainvälisestä HL7 Medical Records -skeemasta, eikä arvoja saa muuttaa kansallisesti. Asiakirjan tila on ilmoitettava sanomassa luokituksen mukaan, kun asiakirja arkistoidaan Kanta-palveluihin. Luokitus on HL7 tekninen luokitus.

Vastuutaho: Kansaneläkelaitos vastaa KanTa-palveluissa ja niiden käytössä tarvittavien luokitusten saatavuudesta ja ajantasaisuudesta kansallisessa koodistopalvelussa. Koodistosta ja ylläpidosta vastaa Kelan IT-osaston Jyväskylässä toimiva Potilastiedot-järjestelmäryhmä. Ryhmän yhteyshenkilönä luokituksiin liittyen toimii Pekka Rinne.

Användningsändamål: Används i ett Medical Records-meddelande för att följa handlingens status. Kodvärdena är hämtade ur det internationella HL7 Medical Records-schemat, och de får inte ändras nationellt. De handlingar som inkommer till eArkiv ska alltid ha kodvärdet Klar (Valmis). En HL7 teknisk klassificering.

Version details
KanTa-palvelut - Dokumentin tila (ActStatus) 2006 (Default version)
Advanced search
Codes

Basic Info
Field definitions
Publications
References
Event log history

«
»
1.2.246.537.5.40114.2006
KanTa-palvelut - Dokumentin tila (ActStatus) 2006
Status ImageActive
Active
01.01.2006 - 31.12.2050
09.06.2016 13:43 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.11.0Copyright © 2019 Elisa Oyj