Ohjeet
 
Julkaisut 
 
Kirjaudu
Luokituksen ja luokitusversion tiedot
Luokituksen tiedot
1.2.246.537.5.40114
KanTa-palvelut - Dokumentin tila (ActStatus)
Koodisto
Ei
Muut
Ei
Luokituksen peruste:

2 Kanta-palveluihin liityttäessä käytettävä koodisto

Ruotsinnos:T
WWW:http://www.kanta.fi/
Kuvaus:

Käyttötarkoitus: KanTa-palvelut - Dokumentin tila (ActStatus) -luokitusta käytetään Medical Records -sanomassa asiakirjan tilan seuraamiseksi.

Koodiarvot tulevat kansainvälisestä HL7 Medical Records -skeemasta, eikä arvoja saa muuttaa kansallisesti. Asiakirjan tila on ilmoitettava sanomassa luokituksen mukaan, kun asiakirja arkistoidaan Kanta-palveluihin. Luokitus on HL7 tekninen luokitus.

Vastuutaho: Kansaneläkelaitos vastaa KanTa-palveluissa ja niiden käytössä tarvittavien luokitusten saatavuudesta ja ajantasaisuudesta kansallisessa koodistopalvelussa. Koodistosta ja ylläpidosta vastaa Kelan IT-osaston Jyväskylässä toimiva Potilastiedot-järjestelmäryhmä. Ryhmän yhteyshenkilönä luokituksiin liittyen toimii Pekka Rinne.

Användningsändamål: Används i ett Medical Records-meddelande för att följa handlingens status. Kodvärdena är hämtade ur det internationella HL7 Medical Records-schemat, och de får inte ändras nationellt. De handlingar som inkommer till eArkiv ska alltid ha kodvärdet Klar (Valmis). En HL7 teknisk klassificering.

Luokituksen versiot
KanTa-palvelut - Dokumentin tila (ActStatus) 2006 (Oletusversio)
Tarkennettu haku
Koodit

Perustiedot
Kenttämääritykset
Julkaisut
Viittaukset
Muutoshistoria

«
»
1.2.246.537.5.40114.2006
KanTa-palvelut - Dokumentin tila (ActStatus) 2006
Status ImageAktiivinen
Aktiivinen
01.01.2006 - 31.12.2050
09.06.2016 13:43 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.6.5Copyright © 2018 Elisa Oyj