Classification and classification version details
1.2.246.537.5.40114
KanTa-palvelut - Dokumentin tila (ActStatus)
Selected version
KanTa-palvelut - Dokumentin tila (ActStatus) 2006 (Default version)
1.2.246.537.5.40114
KanTa-palvelut - Dokumentin tila (ActStatus)
Codes
No
Others
No
Yes
No

2 Kanta-palveluihin liityttäessä käytettävä koodisto

T
http://www.kanta.fi/

Käyttötarkoitus: KanTa-palvelut - Dokumentin tila (ActStatus) -luokitusta käytetään Medical Records -sanomassa asiakirjan tilan seuraamiseksi.

Koodiarvot tulevat kansainvälisestä HL7 Medical Records -skeemasta, eikä arvoja saa muuttaa kansallisesti. Asiakirjan tila on ilmoitettava sanomassa luokituksen mukaan, kun asiakirja arkistoidaan Kanta-palveluihin. Luokitus on HL7 tekninen luokitus.

Vastuutaho: Kansaneläkelaitos vastaa KanTa-palveluissa ja niiden käytössä tarvittavien luokitusten saatavuudesta ja ajantasaisuudesta kansallisessa koodistopalvelussa. Koodistosta ja ylläpidosta vastaa Kelan IT-osaston Jyväskylässä toimiva Potilastiedot-järjestelmäryhmä. Ryhmän yhteyshenkilönä luokituksiin liittyen toimii Pekka Rinne.

Användningsändamål: Används i ett Medical Records-meddelande för att följa handlingens status. Kodvärdena är hämtade ur det internationella HL7 Medical Records-schemat, och de får inte ändras nationellt. De handlingar som inkommer till eArkiv ska alltid ha kodvärdet Klar (Valmis). En HL7 teknisk klassificering.

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Warning only
Warning only
Warning only
Add attributes
Select
NameType
No records found
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.6.2Copyright © 2024 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.