Classification and classification version details
1.2.246.537.5.40168
KanTa-palvelut - Batch-kehyksen käyttötilanteet
Selected version
KanTa-palvelut - Batch-kehyksen käyttötilanteet 2008 (Default version)
1.2.246.537.5.40168
KanTa-palvelut - Batch-kehyksen käyttötilanteet
Codes
No
Others
No
Yes
No

2 Kanta-palveluihin liityttäessä käytettävä koodisto

T
http://www.kanta.fi/

Käyttötarkoitus: HL7 Batch -sanoman käsittelytavat KanTa-palveluissa. Batch-kehys, eli eräkäsittely-kehys, ei toistaiseksi ole KanTa-palveluissa käytössä. HL7 V3 messaging -oppaassa sovellustapa on kuitenkin jo kuvattu. HL7 tekninen luokitus.


Vastuutaho: Kansaneläkelaitos vastaa KanTa-palveluissa ja niiden käytössä tarvittavien luokitusten saatavuudesta ja ajantasaisuudesta kansallisessa koodistopalvelussa. Koodistosta ja ylläpidosta vastaa Kelan IT-osaston Jyväskylässä toimiva Potilastiedot-järjestelmäryhmä. Ryhmän yhteyshenkilönä luokituksiin liittyen toimii Pekka Rinne.

Användningsändamål: Olika behandlingssätt för HL7 Batch-meddelanden i KanTa-tjänsterna. Batch-ramen, d.v.s. ”ramen för satsvis bearbetning” är tills vidare inte i bruk i KanTa-tjänsterna. I guiden för HL7 V3 messaging har tillämpningssättet emellertid redan beskrivits. En HL7 teknisk klassificering.

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Warning only
Warning only
Warning only
Add attributes
Select
NameType
No records found
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.6.2Copyright © 2024 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.