Classification and classification version details
1.2.246.777.5.99902
Kanta-palvelut - Asiakirjan luottamuksellisuus
Selected version
KanTa-palvelut - Asiakirjan luottamuksellisuus 2008 (Default version)
1.2.246.777.5.99902
Kanta-palvelut - Asiakirjan luottamuksellisuus
Codes
No
Others
No
Yes
No

2 KANTA-TH Kanta-palveluissa käytettävä terveydenhuollon tietorakenne, 3 KANTA-SH Kanta-palveluissa käytettävä sosiaalihuollon tietorakenne

T
http://www.kanta.fi/

Käyttötarkoitus: Kanta-palvelut - Asiakirjan luottamuksellisuus -koodistoa käytetään CDA R2 -potilasasiakirjan ja sosiaalihuollon asiakasasiakirjan Headerissa merkitsemään asiakirjan luottamuksellisuuden taso. Luokitus noudattaa JHS 143 -suosituksen Julkisuus-osuutta.

Vastuutaho: Kansaneläkelaitos vastaa Kanta-palveluissa ja niiden käytössä tarvittavien luokitusten saatavuudesta ja ajantasaisuudesta kansallisessa koodistopalvelussa. Koodistosta ja ylläpidosta vastaa Kelan IT-osaston Jyväskylässä toimiva Potilastiedot-järjestelmäryhmä.

Användningsändamål: Används i CDA R2-journalhandlings och socialvårds klienthandlings Header för att ange handlingens konfidentiella nivå. Klassificeringen följer offentlighetsdelen enligt rekommendationen JHS 143.

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Warning only
Warning only
Warning only
Add attributes
Select
NameType
No records found
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.6.2Copyright © 2024 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.