Ohjeet
 
Julkaisut 
 
Kirjaudu
Luokituksen ja luokitusversion tiedot
Luokituksen tiedot
1.2.246.777.5.99902
Kanta-palvelut - Asiakirjan luottamuksellisuus
Koodisto
Ei
Muut
Ei
Luokituksen peruste:

2 KANTA-TH Kanta-palveluissa käytettävä terveydenhuollon tietorakenne, 3 KANTA-SH Kanta-palveluissa käytettävä sosiaalihuollon tietorakenne

Ruotsinnos:T
WWW:http://www.kanta.fi/
Kuvaus:

Käyttötarkoitus: Kanta-palvelut - Asiakirjan luottamuksellisuus -koodistoa käytetään CDA R2 -potilasasiakirjan ja sosiaalihuollon asiakasasiakirjan Headerissa merkitsemään asiakirjan luottamuksellisuuden taso. Luokitus noudattaa JHS 143 -suosituksen Julkisuus-osuutta.

Vastuutaho: Kansaneläkelaitos vastaa Kanta-palveluissa ja niiden käytössä tarvittavien luokitusten saatavuudesta ja ajantasaisuudesta kansallisessa koodistopalvelussa. Koodistosta ja ylläpidosta vastaa Kelan IT-osaston Jyväskylässä toimiva Potilastiedot-järjestelmäryhmä.

Användningsändamål: Används i CDA R2-journalhandlings och socialvårds klienthandlings Header för att ange handlingens konfidentiella nivå. Klassificeringen följer offentlighetsdelen enligt rekommendationen JHS 143.

Luokituksen versiot
KanTa-palvelut - Asiakirjan luottamuksellisuus 2008 (Oletusversio)
Tarkennettu haku
Koodit

Perustiedot
Kenttämääritykset
Julkaisut
Viittaukset
Muutoshistoria

«
»
1.2.246.777.5.99902.2006
KanTa-palvelut - Asiakirjan luottamuksellisuus 2008
Status ImageAktiivinen
Aktiivinen
01.01.2008 - 31.12.2050
09.01.2019 16:34 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.6.5Copyright © 2018 Elisa Oyj