Classification and classification version details
1.2.246.537.6.1278
Sosiaalihuolto - Asiakirjan mitätöinnin syy
Selected version
Sosiaalihuolto - Asiakirjan mitätöinnin syy (Default version)
1.2.246.537.6.1278
Sosiaalihuolto - Asiakirjan mitätöinnin syy
Codes
No
No
Yes
Socialvård - Orsak till makulering av handling

3 KANTA-SH Kanta-palveluissa käytettävä sosiaalihuollon tietorakenne

T

Käyttötarkoitus: Sosiaalihuolto - Asiakirjan mitätöinnin syy -luokitusta käytetään sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmissä ja valtakunnallisissa tietojärjestelmäpalveluissa kuvaamaan sitä, miksi kyseinen asiakirja on poistettu ja tehty mitättömäksi. Asiakirja tulee mitätöidä, jos sen laatimisessa on tapahtunut sellainen perustavanlaatuinen virhe, ettei asiakirjan sisällöllä ole yhteyttä asiakkaaseen tai asiaan, johon asiakirja on liitetty.

Vastuutaho: THL

Användningsändamål: Klassificeringen Socialvård - Orsak till makulering av handling används i socialvårdens klientdatasystem och i de riksomfattande informationssystemtjänsterna för att beskriva varför handlingen i fråga har avlägsnats och makulerats. En handling ska makuleras om det vid uppgörandet av handlingen har skett ett sådant grundläggande fel att handlingens innehåll inte har något samband med klienten eller ärendet som handlingen kopplats till.

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
IdAbbreviationStatusValidity
No records found.

???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
SelectIdAbbreviationStatusValidity
No records found.

Modify definitions
0
Add attributes
Select
NameType
No records found.
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv7.5.2Copyright © 2022 Elisa Oyj
Wait...
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.