Classification and classification version details
1.2.246.537.6.96
FinLOINC - Fysiologiset mittaukset
Selected version
FinLOINC - Fysiologiset mittaukset (Default version)
1.2.246.537.6.96
FinLOINC - Fysiologiset mittaukset
Codes
Yes
THL
No
Yes
No
FinLOINC - Fysiologiska mätningar

1 TILASTO Valtakunnallisessa tilastotuotannossa käytettävä tietorakenne, 2 KANTA-TH Kanta-palveluissa käytettävä terveydenhuollon tietorakenne

T

Käyttötarkoitus: FinLOINC - Fysiologiset mittaukset -luokitus sisältää potilaan tilaa kuvaavia kliinisiä mittaustuloksia ja löydöksiä. FinLOINC pohjautuu Regenstrief-instituutin ylläpitämään Logical Observation Identifiers Names and Codes (LOINC®) -nimikkeistöön käsittäen siitä vain pienen osan. THL vastaa ruotsin- ja englanninkielisistä nimityksistä ja englanninkieliset nimet perustuvat pääosin LOINCin virallisiin pitkiin nimiin tai Fully Specified -nimiin.

Luokitusta käytetään kuvaamaan potilaskertomuksen ydintietojen fysiologisia mittauksia.

This material contains content from LOINC® (http://loinc.org). The LOINC Table, LOINC Table Core, LOINC Panels and Forms File, LOINC Answer File, LOINC Part File, LOINC Group File, LOINC Document Ontology File, LOINC Hierarchies, LOINC Linguistic Variants File, LOINC/RSNA Radiology Playbook, and LOINC/IEEE Medical Device Code Mapping Table are copyright © 1995-2017, Regenstrief Institute, Inc. and the Logical Observation Identifiers Names and Codes (LOINC) Committee and is available at no cost under the license at http://loinc.org/license.

Vastuutaho: THL

Användningsändamål: Klassificeringen FinLOINC - Fysiologiska mätningar innehåller kliniska mätresultat och fynd som beskriver patientens tillstånd. FinLOINC utgår från katalogen Logical Observation Identifiers Names and Codes (LOINC®) som förs av Regenstrief Institute. FinLOINC omfattar endast en liten del av katalogen.

Klassificeringen används för att beskriva fysiologiska mätningar i kärndelen av patientjournalen.

Description: FinLOINC - The Physiological Measurements classification contains results and findings of clinical measurements that describe the patient's condition. FinLOINC is based on the Logical Observation Identifiers Names and Codes (LOINC®) nomenclature maintained by Regenstrief Institute, covering only a small part of it.

The classification is used to describe the physiological measurements in the core information of medical records.

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Warning only
Warning only
Warning only
Add attributes
Select
NameType
No records found
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.6.2Copyright © 2024 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.