Help
 
Publications 
 
Log in
Classification and classification version details
Classification details
1.2.246.537.6.96
FinLOINC - Fysiologiset mittaukset
Codes
Yes
THL
No
Yes
Klassifikationsnamn_sv:FinLOINC - Fysiologiska mätningar
Luokituksen peruste:

1 TILASTO Valtakunnallisessa tilastotuotannossa käytettävä tietorakenne, 2 KANTA-TH Kanta-palveluissa käytettävä terveydenhuollon tietorakenne

Ruotsinnos:T
Description:

Käyttötarkoitus: FinLOINC - Fysiologiset mittaukset -luokitus sisältää potilaan tilaa kuvaavia kliinisiä mittaustuloksia ja löydöksiä. FinLOINC pohjautuu Regenstrief-instituutin ylläpitämään Logical Observation Identifiers Names and Codes (LOINC®) -nimikkeistöön käsittäen siitä vain pienen osan. THL vastaa ruotsin- ja englanninkielisistä nimityksistä ja englanninkieliset nimet perustuvat pääosin LOINCin virallisiin pitkiin nimiin tai Fully Specified -nimiin.

Luokitusta käytetään kuvaamaan potilaskertomuksen ydintietojen fysiologisia mittauksia.

This material contains content from LOINC® (http://loinc.org). The LOINC Table, LOINC Table Core, LOINC Panels and Forms File, LOINC Answer File, LOINC Part File, LOINC Group File, LOINC Document Ontology File, LOINC Hierarchies, LOINC Linguistic Variants File, LOINC/RSNA Radiology Playbook, and LOINC/IEEE Medical Device Code Mapping Table are copyright © 1995-2017, Regenstrief Institute, Inc. and the Logical Observation Identifiers Names and Codes (LOINC) Committee and is available at no cost under the license at http://loinc.org/license.

Vastuutaho: THL

Användningsändamål: Klassificeringen FinLOINC - Fysiologiska mätningar innehåller kliniska mätresultat och fynd som beskriver patientens tillstånd. FinLOINC utgår från katalogen Logical Observation Identifiers Names and Codes (LOINC®) som förs av Regenstrief Institute. FinLOINC omfattar endast en liten del av katalogen.

Klassificeringen används för att beskriva fysiologiska mätningar i kärndelen av patientjournalen.

Description: FinLOINC - The Physiological Measurements classification contains results and findings of clinical measurements that describe the patient's condition. FinLOINC is based on the Logical Observation Identifiers Names and Codes (LOINC®) nomenclature maintained by Regenstrief Institute, covering only a small part of it.

The classification is used to describe the physiological measurements in the core information of medical records.

Version details
FinLOINC - Fysiologiset mittaukset (Default version)
Advanced search
Codes

Basic Info
Field definitions
Hierarchy levels
Publications
References
Event log history

«
»
1.2.246.537.6.96.2008
FinLOINC - Fysiologiset mittaukset
Strict
Status ImageActive
Active
01.01.2008 - 31.12.2050
21.03.2022 13:51 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.11.0Copyright © 2019 Elisa Oyj