Classification and classification version details
1.2.246.537.6.248
THL - Mikrobimäärä
Selected version
THL - Mikrobimäärä (Default version)
1.2.246.537.6.248
THL - Mikrobimäärä
Codes
No
No
Yes
No

2 KANTA-TH Kanta-palveluissa käytettävä terveydenhuollon tietorakenne

F

Käyttötarkoitus: THL - Mikrobimäärä -luokitusta käytetään terveydenhuollon tietojärjestelmissä ja valtakunnallisissa Kanta-palveluissa terveydenhuollon rakenteisen potilaskertomuksen laboratoriotutkimusvastauksissa kuvaamaan arviota tutkitun mikrobin suhteellisesta määrästä löydöksessä.

Vastuutaho: THL/Terveysturvallisuusosasto

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Warning only
Warning only
Warning only
Add attributes
Select
NameType
No records found
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.6.2Copyright © 2024 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.