Classification and classification version details
1.2.246.537.6.252
THL - Mikrobilääkeherkkyyden mittausmenetelmä
Selected version
THL - Mikrobilääkeherkkyyden mittausmenetelmä (Default version)
1.2.246.537.6.252
THL - Mikrobilääkeherkkyyden mittausmenetelmä
Codes
No
No
Yes
No

2 KANTA-TH Kanta-palveluissa käytettävä terveydenhuollon tietorakenne

F

Käyttötarkoitus: THL - Mikrobilääkeherkkyyden mittausmenetelmä -luokitusta käytetään  terveydenhuollon tietojärjestelmissä ja valtakunnallisissa Kanta-palveluissa terveydenhuollon rakenteisen potilaskertomuksen laboratoriotutkimusvastauksissa kuvaamaan mikrobin mikrobilääkeherkkyyden mittausmenetelmää.

Vastuutaho: THL/Terveysturvallisuusosasto

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Warning only
Warning only
Warning only
Add attributes
Select
NameType
No records found
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.6.2Copyright © 2024 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.