Classification and classification version details
1.2.246.537.6.253
THL - Mikrobin herkkyys
Selected version
THL - Mikrobin herkkyys (Default version)
1.2.246.537.6.253
THL - Mikrobin herkkyys
Codes
No
No
Yes
No

2 KANTA-TH Kanta-palveluissa käytettävä terveydenhuollon tietorakenne

F

Käyttötarkoitus: THL - Mikrobin herkkyys -luokitusta käytetään terveydenhuollon tietojärjestelmissä ja valtakunnallisissa Kanta-palveluissa terveydenhuollon rakenteisen potilaskertomuksen laboratoriotutkimusvastauksissa kuvaamaan mikrobin herkkyyttä tutkitulle mikrobilääkkeelle.

Vastuutaho: THL/Terveysturvallisuusosasto

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Warning only
Warning only
Warning only
Add attributes
Select
NameType
No records found
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.6.2Copyright © 2024 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.