Help
 
Publications 
 
Log in
Classification and classification version details
Classification details
1.2.246.537.6.32
Fimea - ATC Luokitus
Codes
Yes
Others
No
Yes
Luokituksen peruste:

1 Tilastotuotannossa käytettävä koodisto, 2 Kanta-palveluihin liityttäessä käytettävä koodisto

Ruotsinnos:T
WWW:http://www.fimea.fi/laakehaut_ja_luettelot/perusrekisteri
Description:

Käyttötarkoitus: ATC on lääkkeiden anatomis-terapeuttis-kemiallinen (Anatomical Therapeutic Chemical, ATC) luokitusjärjestelmä. Lääkkeet on jaettu luokituksessa ryhmiin yhtäältä sen mukaan, mihin elimeen tai elinjärjestelmään lääkkeet vaikuttavat, ja toisaalta sen mukaan, mitä kemiallisia, farmakologisia ja terapeuttisia ominaisuuksia lääkkeillä on.

Lääkkeet on ryhmitelty viiteen eri tasoon siten, että ensin lääkkeet on ryhmitelty 14 pääryhmään (ensimmäinen taso) ja tämän jälkeen neljään alatasoon. Tasot kaksi ja kolme ovat terapeuttisia/farmakologisia alaryhmiä, ja neljäs taso ilmaisee farmakologisen, kemiallisen tai terapeuttisen ryhmän, johon lääke kuuluu. Viides taso ilmaisee yksittäisen kemiallisen aineen tai yhdistelmävalmisteen aineyhdistelmän.

Fimea - ATC-luokitusta käytetään terveydenhuollon rakenteisissa potilaskertomusmerkinnöissä, Potilastiedon arkistossa ja sähköisissä resepteissä. Luokitusta käytetään sosiaalihuollon asiakastietomallissa Lääke-tietokomponentissa ja erityisesti päihdehuollon, ikäihmisten, omaishoidontuen ja kotipalvelujen asiakasasiakirjarakenteissa.

Vastuutaho: Fimea

Version details
Fimea - ATC Luokitus 2007 (Default version)
Advanced search
Codes

Basic Info
Field definitions
Hierarchy levels
Publications
References
Event log history

«
»
1.2.246.537.6.32.2007
Fimea - ATC Luokitus 2007
Loose
Status ImageActive
Active
01.01.2000 - 31.12.2030
09.03.2022 11:47 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.11.0Copyright © 2019 Elisa Oyj