Ohjeet
 
Julkaisut 
 
Kirjaudu
Luokituksen ja luokitusversion tiedot
Luokituksen tiedot
1.2.246.537.6.32
Fimea - ATC Luokitus
Koodisto
Kyllä
Muut
Ei
Luokituksen peruste:

1 Tilastotuotannossa käytettävä koodisto, 2 Kanta-palveluihin liityttäessä käytettävä koodisto

Ruotsinnos:T
WWW:http://www.fimea.fi/laakehaut_ja_luettelot/perusrekisteri
Kuvaus:

Käyttötarkoitus: ATC on lääkkeiden anatomis-terapeuttis-kemiallinen (Anatomical Therapeutic Chemical, ATC) luokitusjärjestelmä. Lääkkeet on jaettu luokituksessa ryhmiin yhtäältä sen mukaan, mihin elimeen tai elinjärjestelmään lääkkeet vaikuttavat, ja toisaalta sen mukaan, mitä kemiallisia, farmakologisia ja terapeuttisia ominaisuuksia lääkkeillä on.

Lääkkeet on ryhmitelty viiteen eri tasoon siten, että ensin lääkkeet on ryhmitelty 14 pääryhmään (ensimmäinen taso) ja tämän jälkeen neljään alatasoon. Tasot kaksi ja kolme ovat terapeuttisia/farmakologisia alaryhmiä, ja neljäs taso ilmaisee farmakologisen, kemiallisen tai terapeuttisen ryhmän, johon lääke kuuluu. Viides taso ilmaisee yksittäisen kemiallisen aineen tai yhdistelmävalmisteen aineyhdistelmän.

Fimea – ATC-luokitusta käytetään terveydenhuollon rakenteisissa potilaskertomusmerkinnöissä, Potilastiedon arkistossa ja sähköisissä resepteissä. Luokitusta käytetään sosiaalihuollon asiakastietomallissa Lääke-tietokomponentissa ja erityisesti päihdehuollon, ikäihmisten, omaishoidontuen ja kotipalvelujen asiakasasiakirjarakenteissa.

Vastuutaho: Fimea

Luokituksen versiot
Fimea - ATC Luokitus 2007 (Oletusversio)
Tarkennettu haku
Koodit

Perustiedot
Kenttämääritykset
Hierarkiatasot
Julkaisut
Viittaukset
Muutoshistoria

«
»
1.2.246.537.6.32.2007
Fimea - ATC Luokitus 2007
Löyhä
Status ImageAktiivinen
Aktiivinen
01.01.2000 - 31.12.2030
20.11.2018 14:42 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.6.5Copyright © 2018 Elisa Oyj