Classification and classification version details
1.2.246.537.6.3080
ENSIH - Hoidon syyn pääryhmä
Selected version
ENSIH - Hoidon syyn pääryhmä (Default version)
1.2.246.537.6.3080
ENSIH - Hoidon syyn pääryhmä
Codes
No
No
Yes
No
ENSIH - Huvudgrupp för orsaken till vård

2 KANTA-TH Kanta-palveluissa käytettävä terveydenhuollon tietorakenne

T

Käyttötarkoitus: ENSIH - Hoidon syyn pääryhmä -luokitusta käytetään  terveydenhuollon rakenteisessa ensihoitokertomuksessa kuvaamaan annetun hoidon syyn pääryhmää ensihoitopalvelussa.

Vastuutaho: THL

Användningsändamål: Klassificeringen ENSIH – Huvudgrupp för orsaken till vård används i den strukturerade journalen för prehospital akutsjukvård för att beskriva huvudgruppen för orsaken till den vård som tillhandahållits inom den prehospitala akutsjukvården.

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Warning only
Warning only
Warning only
Add attributes
Select
NameType
No records found
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.6.2Copyright © 2024 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.