Classification and classification version details
1.2.246.537.6.3080
ENSIH - Hoidon syyn pääryhmä
Selected version
ENSIH - Hoidon syyn pääryhmä (Default version)
1.2.246.537.6.3080
ENSIH - Hoidon syyn pääryhmä
Codes
No
No
Yes
ENSIH - Huvudgrupp för orsaken till vård

2 KANTA-TH Kanta-palveluissa käytettävä terveydenhuollon tietorakenne

T

Käyttötarkoitus: ENSIH - Hoidon syyn pääryhmä -luokitusta käytetään  terveydenhuollon rakenteisessa ensihoitokertomuksessa kuvaamaan annetun hoidon syyn pääryhmää ensihoitopalvelussa.

Vastuutaho: THL

Användningsändamål: Klassificeringen ENSIH – Huvudgrupp för orsaken till vård används i den strukturerade journalen för prehospital akutsjukvård för att beskriva huvudgruppen för orsaken till den vård som tillhandahållits inom den prehospitala akutsjukvården.

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
IdAbbreviationStatusValidity
No records found.

???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
SelectIdAbbreviationStatusValidity
No records found.

Modify definitions
0
Add attributes
Select
NameType
No records found.
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv7.5.2Copyright © 2022 Elisa Oyj
Wait...
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.