Help
 
Publications 
 
Log in
Classification and classification version details
Classification details
1.2.246.537.6.3080
ENSIH - Hoidon syyn pääryhmä
Codes
No
No
Yes
Klassifikationsnamn_sv:ENSIH - Huvudgrupp för orsaken till vård
Luokituksen peruste:

2 KANTA-TH Kanta-palveluissa käytettävä terveydenhuollon tietorakenne

Ruotsinnos:T
Description:

Käyttötarkoitus: ENSIH - Hoidon syyn pääryhmä -luokitusta käytetään  terveydenhuollon rakenteisessa ensihoitokertomuksessa kuvaamaan annetun hoidon syyn pääryhmää ensihoitopalvelussa.

Vastuutaho: THL

Användningsändamål: Klassificeringen ENSIH – Huvudgrupp för orsaken till vård används i den strukturerade journalen för prehospital akutsjukvård för att beskriva huvudgruppen för orsaken till den vård som tillhandahållits inom den prehospitala akutsjukvården.

Version details
ENSIH - Hoidon syyn pääryhmä (Default version)
Advanced search
Codes

Basic Info
Field definitions
Publications
References
Event log history

«
»
1.2.246.537.6.3080.201701
ENSIH - Hoidon syyn pääryhmä
Status ImageActive
Active
01.01.2017 - 31.12.2099
18.11.2019 11:14 / Lehtonen, Jari
 Tuotantoympäristöv6.11.0Copyright © 2019 Elisa Oyj