Ohjeet
 
Julkaisut 
 
Kirjaudu
Luokituksen ja luokitusversion tiedot
Luokituksen tiedot
1.2.246.537.6.3080
ENSIH - Hoidon syyn pääryhmä
Koodisto
Ei
Ei
Klassifikationsnamn_sv:ENSIH - Huvudgrupp för orsaken till vård
Luokituksen peruste:

2 KANTA-TH Kanta-palveluissa käytettävä terveydenhuollon tietorakenne

Ruotsinnos:T
Kuvaus:

Käyttötarkoitus: ENSIH - Hoidon syyn pääryhmä -luokitusta käytetään  terveydenhuollon rakenteisessa ensihoitokertomuksessa kuvaamaan annetun hoidon syyn pääryhmää ensihoitopalvelussa.

Vastuutaho: THL

Användningsändamål: Klassificeringen ENSIH – Huvudgrupp för orsaken till vård används i den strukturerade journalen för prehospital akutsjukvård för att beskriva huvudgruppen för orsaken till den vård som tillhandahållits inom den prehospitala akutsjukvården.

Luokituksen versiot
ENSIH - Hoidon syyn pääryhmä (Oletusversio)
Tarkennettu haku
Koodit

Perustiedot
Kenttämääritykset
Julkaisut
Viittaukset
Muutoshistoria

«
»
1.2.246.537.6.3080.201701
ENSIH - Hoidon syyn pääryhmä
Status ImageAktiivinen
Aktiivinen
01.01.2017 - 31.12.2099
07.12.2017 14:21 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.6.5Copyright © 2018 Elisa Oyj