Ohjeet
 
Julkaisut 
 
Kirjaudu
Luokituksen ja luokitusversion tiedot
Luokituksen tiedot
1.2.246.537.5.40158
eArkisto - Säilytysaikaluokka
Koodisto
Ei
Muut
Ei
Luokituksen peruste:

2 Kanta-palveluihin liityttäessä käytettävä koodisto

Ruotsinnos:T
WWW:http://www.kanta.fi/
Kuvaus:

Käyttötarkoitus: eArkisto - Säilytysaikaluokka -luokitusta käytetään CDA R2 -potilasasiakirjan Headerissa ilmaisemaan potilasasiakirjan säilytysaika. Potilasasiakirjan säilytysaika perustuu säilytysaikaluokan mukaiseen koodiarvoon. Säilytysaikaluokat on määritelty lainsäädännössä (ks. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista (298/2009) ja sen liite Potilasasiakirjojen säilytysajat).

Vastuutaho: Kansaneläkelaitos vastaa Kanta-palveluissa ja niiden käytössä tarvittavien luokitusten saatavuudesta ja ajantasaisuudesta kansallisessa koodistopalvelussa. Koodistosta ja ylläpidosta vastaa Kelan Kanta-palvelut.

Användningsändamål: Används i CDA R2-journalhandlingars Header. Förvaringstiden för handlingen grundar sig på kodvärdet enligt förvaringstidskategorin. Förvaringstidskategorierna motsvarar dem i bilagan till social- och hälsovårdsministeriets förordning om patientjournaler.

Luokituksen versiot
eArkisto - Säilytysaikaluokka 2008 (Oletusversio)
Tarkennettu haku
Koodit

Perustiedot
Kenttämääritykset
Julkaisut
Viittaukset
Muutoshistoria

«
»
1.2.246.537.5.40158.2008
eArkisto - Säilytysaikaluokka 2008
Status ImageAktiivinen
Aktiivinen
01.01.2008 - 31.12.2050
02.06.2016 14:43 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.6.5Copyright © 2018 Elisa Oyj