Help
 
Publications 
 
Log in
Classification and classification version details
Classification details
1.2.246.537.5.40172
eArkisto - Rekisteripitäjän laji
Codes
No
Others
No
Yes
Luokituksen peruste:

2 Kanta-palveluihin liityttäessä käytettävä koodisto

Ruotsinnos:T
WWW:http://www.kanta.fi/
Description:

Käyttötarkoitus: eArkisto - Rekisteripitäjän laji -luokitusta käytetään CDA R2 -potilasasiakirjan Headerissa ilmaisemaan, onko asiakirjan rekisterinpitäjä julkinen vai yksityinen terveydenhuollon toimija.

Hakutiedoissa täytyy sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (9.2.2007/159) annetun lain 11 §:n mukaan voida rajata, kohdistuuko haku julkisen vai yksityisen terveydenhuollon toimijan tuottamiin tietoihin.

Vastuutaho: Kansaneläkelaitos vastaa KanTa-palveluissa ja niiden käytössä tarvittavien luokitusten saatavuudesta ja ajantasaisuudesta kansallisessa koodistopalvelussa. Koodistosta ja ylläpidosta vastaa Kelan IT-osaston Jyväskylässä toimiva Potilastiedot-järjestelmäryhmä. Ryhmän yhteyshenkilönä luokituksiin liittyen toimii Pekka Rinne.

Användningsändamål: Används i en CDA R2-journalhandlings Header för att ange slaget av registeransvarig för handlingen. I sökuppgifterna ska det enligt lagen vara möjligt att begränsa sökningen så att den riktas till uppgifter som uppkommit inom den offentliga respektive den privata hälso- och sjukvården. 11 § i lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården.

Version details
eArkisto - Rekisteripitäjän laji 2008 (Default version)
Advanced search
Codes

Basic Info
Field definitions
Publications
References
Event log history

«
»
1.2.246.537.5.40172.2008
eArkisto - Rekisteripitäjän laji 2008
Status ImageActive
Active
01.01.2008 - 31.12.2050
10.12.2013 15:35 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.11.0Copyright © 2019 Elisa Oyj