Ohjeet
 
Julkaisut 
 
Kirjaudu
Luokituksen ja luokitusversion tiedot
Luokituksen tiedot
1.2.246.537.5.40172
eArkisto - Rekisteripitäjän laji
Koodisto
Ei
Muut
Ei
Luokituksen peruste:

2 Kanta-palveluihin liityttäessä käytettävä koodisto

Ruotsinnos:T
WWW:http://www.kanta.fi/
Kuvaus:

Käyttötarkoitus: eArkisto - Rekisteripitäjän laji -luokitusta käytetään CDA R2 -potilasasiakirjan Headerissa ilmaisemaan, onko asiakirjan rekisterinpitäjä julkinen vai yksityinen terveydenhuollon toimija.

Hakutiedoissa täytyy sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (9.2.2007/159) annetun lain 11 §:n mukaan voida rajata, kohdistuuko haku julkisen vai yksityisen terveydenhuollon toimijan tuottamiin tietoihin.

Vastuutaho: Kansaneläkelaitos vastaa KanTa-palveluissa ja niiden käytössä tarvittavien luokitusten saatavuudesta ja ajantasaisuudesta kansallisessa koodistopalvelussa. Koodistosta ja ylläpidosta vastaa Kelan IT-osaston Jyväskylässä toimiva Potilastiedot-järjestelmäryhmä. Ryhmän yhteyshenkilönä luokituksiin liittyen toimii Pekka Rinne.

Användningsändamål: Används i en CDA R2-journalhandlings Header för att ange slaget av registeransvarig för handlingen. I sökuppgifterna ska det enligt lagen vara möjligt att begränsa sökningen så att den riktas till uppgifter som uppkommit inom den offentliga respektive den privata hälso- och sjukvården. 11 § i lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården.

Luokituksen versiot
eArkisto - Rekisteripitäjän laji 2008 (Oletusversio)
Tarkennettu haku
Koodit

Perustiedot
Kenttämääritykset
Julkaisut
Viittaukset
Muutoshistoria

«
»
1.2.246.537.5.40172.2008
eArkisto - Rekisteripitäjän laji 2008
Status ImageAktiivinen
Aktiivinen
01.01.2008 - 31.12.2050
10.12.2013 15:35 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.6.5Copyright © 2018 Elisa Oyj