Classification and classification version details
1.2.246.537.5.40172
eArkisto - Rekisteripitäjän laji
Selected version
eArkisto - Rekisteripitäjän laji 2008 (Default version)
1.2.246.537.5.40172
eArkisto - Rekisteripitäjän laji
Codes
No
Others
No
Yes
No

2 Kanta-palveluihin liityttäessä käytettävä koodisto

T
http://www.kanta.fi/

Käyttötarkoitus: eArkisto - Rekisteripitäjän laji -luokitusta käytetään CDA R2 -potilasasiakirjan Headerissa ilmaisemaan, onko asiakirjan rekisterinpitäjä julkinen vai yksityinen terveydenhuollon toimija.

Hakutiedoissa täytyy sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (9.2.2007/159) annetun lain 11 §:n mukaan voida rajata, kohdistuuko haku julkisen vai yksityisen terveydenhuollon toimijan tuottamiin tietoihin.

Vastuutaho: Kansaneläkelaitos vastaa KanTa-palveluissa ja niiden käytössä tarvittavien luokitusten saatavuudesta ja ajantasaisuudesta kansallisessa koodistopalvelussa. Koodistosta ja ylläpidosta vastaa Kelan IT-osaston Jyväskylässä toimiva Potilastiedot-järjestelmäryhmä. Ryhmän yhteyshenkilönä luokituksiin liittyen toimii Pekka Rinne.

Användningsändamål: Används i en CDA R2-journalhandlings Header för att ange slaget av registeransvarig för handlingen. I sökuppgifterna ska det enligt lagen vara möjligt att begränsa sökningen så att den riktas till uppgifter som uppkommit inom den offentliga respektive den privata hälso- och sjukvården. 11 § i lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården.

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Warning only
Warning only
Warning only
Add attributes
Select
NameType
No records found
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.6.2Copyright © 2024 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.