Ohjeet
 
Julkaisut 
 
Kirjaudu
Luokituksen ja luokitusversion tiedot
Luokituksen tiedot
1.2.246.537.5.40163
eArkisto - Potilashallinnon varmistusasiakirjan tyyppi
Koodisto
Ei
Muut
Ei
Luokituksen peruste:

2 Kanta-palveluihin liityttäessä käytettävä koodisto

Ruotsinnos:T
WWW:http://www.kanta.fi/
Kuvaus:

Käyttötarkoitus: Potilashallinnon varmistuksella toteutetaan Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 10§:n vaatimus potilaan hoitosuhteen teknisestä todentamisesta. Potilashallinnon varmistusasiakirjan tyyppikoodi määrittelee palvelujen tuottajan oikeuden eArkistossa olevien tietojen käyttöön kyseessä olevassa hoitosuhteessa. Palvelujen järjestäjällä tarkoitetaan tahoa, joka on vastuussa palvelun järjestämisestä, ja palvelujen tuottajalla tahoa, joka tuottaa fyysisen palvelun.


Vastuutaho: Kansaneläkelaitos vastaa KanTa-palveluissa ja niiden käytössä tarvittavien luokitusten saatavuudesta ja ajantasaisuudesta kansallisessa koodistopalvelussa. Koodistosta ja ylläpidosta vastaa Kelan IT-osaston Jyväskylässä toimiva Potilastiedot-järjestelmäryhmä. Ryhmän yhteyshenkilönä luokituksiin liittyen toimii Pekka Rinne.


Användningsändamål: Med patienthanteringssystemets verifiering uppfylls kravet i 10 § i lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården på att existensen av en vårdrelation ska säkerställas tekniskt. Typkoden för patienthanteringssystemets bekräftelsedokument definierar vilka rättigheter serviceproducenten har till uppgifterna i eArkiv när det gäller vårdrelationen i fråga. Med anordnare av service avses den aktör som ansvarar för ordnandet av tjänsten, och med serviceproducent avses den aktör som producerar tjänsterna fysiskt.

Luokituksen versiot
eArkisto - Potilashallinnon varmistusasiakirjan tyyppi 2008 (Oletusversio)
Tarkennettu haku
Koodit

Perustiedot
Kenttämääritykset
Julkaisut
Viittaukset
Muutoshistoria

«
»
1.2.246.537.5.40163.2008
eArkisto - Potilashallinnon varmistusasiakirjan tyyppi 2008
Status ImageAktiivinen
Aktiivinen
01.01.2008 - 31.12.2050
28.01.2013 10:53 / Lehtonen, Jari
 Tuotantoympäristöv6.6.5Copyright © 2018 Elisa Oyj