Help
 
Publications 
 
Log in
Classification and classification version details
Classification details
1.2.246.537.6.1277
Sosiaalihuolto - Sosiaalihuollon palveluprosessi
Codes
No
No
Yes
Klassifikationsnamn_sv:Socialvård - Serviceprocess inom socialvården
Luokituksen peruste:

3 KANTA-SH Kanta-palveluissa käytettävä sosiaalihuollon tietorakenne

Ruotsinnos:T
Description:

Käyttötarkoitus: Sosiaalihuolto - Sosiaalihuollon palveluprosessi -luokitus on tarkoitettu käytettäväksi sosiaalihuollon  asiakastietojärjestelmissä ja valtakunnallisissa tietojärjestelmäpalveluissa, joissa sen avulla kuvataan asiakirjan syntyprosessia ja toimintaa, jonka yhteydessä asiakastieto syntyy. Luokituksen luokat vastaavat Kansallisarkiston määräyksen (Sähke 2) metatietoa toimenpiteen nimeke. Sosiaalihuollon palveluprosessia käytetään attribuuttina tietojärjestelmien käyttöoikeuksien ja pääsynvalvonnan määrityksissä. Sitä voidaan hyödyntää myös arkistohauissa hakuparametrina.

Vastuutaho: THL

Användningsändamål: Klassificeringen Socialvård - Serviceprocess inom socialvården är avsedd att användas i socialvårdens klientdatasystem och i de riksomfattande informationssystemtjänsterna, där den används för att beskriva processen för hur en handling uppstår och verksamheten i anslutning till vilken en klientuppgift uppstår. Klasserna inom klassifikationen motsvarar metadatat åtgärdens benämning i Riksarkivets föreskrift (Sähke 2). Serviceprocess inom socialvården används som attribut vid bestämning av informationssystemens användarrättigheter och tillträdeskontroll. Den kan också utnyttjas som sökparameter vid arkivsökningar.

Version details
Sosiaalihuolto - Sosiaalihuollon palveluprosessi (Default version)
Advanced search
Codes

Basic Info
Field definitions
Publications
References
Event log history

«
»
1.2.246.537.6.1277.201701
Sosiaalihuolto - Sosiaalihuollon palveluprosessi
Status ImageActive
Active
01.01.2017 - 31.12.2099
15.01.2019 12:20 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.11.0Copyright © 2019 Elisa Oyj