Ohjeet
 
Julkaisut 
 
Kirjaudu
Luokituksen ja luokitusversion tiedot
Luokituksen tiedot
1.2.246.537.5.40164
eArkisto - Potilashallinnon tapahtumalaji
Koodisto
Ei
Muut
Ei
Luokituksen peruste:

5 Ei ole määritelty tilastotuotannossa tai Kanta-palveluissa käytettäväksi koodistoksi

Ruotsinnos:T
WWW:http://www.kanta.fi
Kuvaus:

Käyttötarkoitus: eArkisto - Potilashallinnon tapahtumalaji -luokitusta käytetään potilashallinnon varmistusasiakirjassa ilmaisemaan potilashallinnon järjestelmän varmistus hoitosuhteen olemassaolosta. Luokituksella ilmaistaan, mihin potilashallinnon lajiin tehdystä kirjauksesta hoitosuhteen olemassaolo tiedetään.

Vastuutaho: Kansaneläkelaitos vastaa KanTa-palveluissa ja niiden käytössä tarvittavien luokitusten saatavuudesta ja ajantasaisuudesta kansallisessa koodistopalvelussa. Koodistosta ja ylläpidosta vastaa Kelan IT-osaston Jyväskylässä toimiva Potilastiedot-järjestelmäryhmä. Ryhmän yhteyshenkilönä luokituksiin liittyen toimii Pekka Rinne.

Användningsändamål: Används i patienthanteringssystemets bekräftelsedokument för att ange hanteringssystemets verifiering av att en vårdrelation eventuellt existerar. Genom klassificeringen anges vad man vet om en eventuell vårdrelation utifrån en anteckning som gjorts i en undergrupp.

Luokituksen versiot
eArkisto - Potilashallinnon tapahtumalaji 2009 (Oletusversio)
Tarkennettu haku
Koodit

Perustiedot
Kenttämääritykset
Julkaisut
Viittaukset
Muutoshistoria

«
»
1.2.246.537.5.40164.2009
eArkisto - Potilashallinnon tapahtumalaji 2009
Status ImageAktiivinen
Aktiivinen
01.01.2009 - 31.12.2050
10.12.2013 15:31 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.6.5Copyright © 2018 Elisa Oyj