Classification and classification version details
1.2.246.537.5.40164
eArkisto - Potilashallinnon tapahtumalaji
Selected version
eArkisto - Potilashallinnon tapahtumalaji 2009 (Default version)
1.2.246.537.5.40164
eArkisto - Potilashallinnon tapahtumalaji
Codes
No
Others
No
Yes
No

5 Ei ole määritelty tilastotuotannossa tai Kanta-palveluissa käytettäväksi koodistoksi

T
http://www.kanta.fi

Käyttötarkoitus: eArkisto - Potilashallinnon tapahtumalaji -luokitusta käytetään potilashallinnon varmistusasiakirjassa ilmaisemaan potilashallinnon järjestelmän varmistus hoitosuhteen olemassaolosta. Luokituksella ilmaistaan, mihin potilashallinnon lajiin tehdystä kirjauksesta hoitosuhteen olemassaolo tiedetään.

Vastuutaho: Kansaneläkelaitos vastaa KanTa-palveluissa ja niiden käytössä tarvittavien luokitusten saatavuudesta ja ajantasaisuudesta kansallisessa koodistopalvelussa. Koodistosta ja ylläpidosta vastaa Kelan IT-osaston Jyväskylässä toimiva Potilastiedot-järjestelmäryhmä. Ryhmän yhteyshenkilönä luokituksiin liittyen toimii Pekka Rinne.

Användningsändamål: Används i patienthanteringssystemets bekräftelsedokument för att ange hanteringssystemets verifiering av att en vårdrelation eventuellt existerar. Genom klassificeringen anges vad man vet om en eventuell vårdrelation utifrån en anteckning som gjorts i en undergrupp.

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Add attributes
Select
NameType
No records found.
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.4.1Copyright © 2023 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.