Classification and classification version details
1.2.246.537.6.1275
THL - Yli 15-vuotiaan lapsen isyyden selvittämisen peruste
Selected version
THL - Yli 15-vuotiaan lapsen isyyden selvittämisen peruste (Default version)
1.2.246.537.6.1275
THL - Yli 15-vuotiaan lapsen isyyden selvittämisen peruste
Codes
No
No
Yes
No
THL - Grund för utredning av faderskapet till ett barn över 15 år

3 KANTA-SH Kanta-palveluissa käytettävä sosiaalihuollon tietorakenne

T

Käyttötarkoitus: THL - Yli 15-vuotiaan lapsen isyyden selvittämisen peruste -luokitusta  käytetään ilmaisemaan se, onko yli 15-vuotiaan lapsen isyys vahvistamatta, kumottu tai onko avioliiton aikana syntyneen lapsen isyyden tunnustanut tai aikooko tunnustaa toinen mies. Luokitusta käytetään seuraavassa asiakasasiakirjassa: lapsen neuvotteluasiakirja isyyden selvittämiseksi.

Vastuutaho: THL

Användningsändamål: Klassifikationen THL - Grund för utredning av faderskapet till ett barn över 15 år används för att ange om faderskapet till ett barn över 15 år inte fastställts eller om faderskapet upphävts eller om en annan man har erkänt eller har meddelat att han avser att erkänna faderskapet till ett barn som fötts under ett äktenskap. Klassifikationen används i följande klienthandling: handling över överläggning med barnet för att utreda faderskap.

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Warning only
Warning only
Warning only
Add attributes
Select
NameType
No records found
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.6.2Copyright © 2024 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.