Help
 
Publications 
 
Log in
Classification and classification version details
Classification details
1.2.246.537.6.1274
THL - Lapsen kanta isyyden selvittämiseen
Codes
No
No
Yes
Klassifikationsnamn_sv:THL - Barnets ståndpunkt i faderskapsutredningen
Luokituksen peruste:

3 KANTA-SH Kanta-palveluissa käytettävä sosiaalihuollon tietorakenne

Ruotsinnos:T
Description:

Käyttötarkoitus: THL - Lapsen kanta isyyden selvittämiseen -luokitusta käytetään ilmaisemaan sitä, suostuuko 15 vuotta täyttänyt  lapsi isyyden selvittämiseen vai vaatiiko hän isyyden selvittämisen keskeyttämistä. Luokitusta käytetään seuraavassa asiakasasiakirjassa: lapsen neuvotteluasiakirja isyyden selvittämiseksi.

Vastuutaho: THL

Användningsändamål: Klassifikationen THL - Barnets ståndpunkt i faderskapsutredningen används till att ange om ett barn som fyllt 15 år samtycker till en faderskapsutredning eller om barnet kräver att faderskapsutredningen läggs ned. Klassifikationen används i följande klienthandling: handling över överläggning med barnet för att utreda faderskap.

Version details
THL - Lapsen kanta isyyden selvittämiseen (Default version)
Advanced search
Codes

Basic Info
Field definitions
Publications
References
Event log history

«
»
1.2.246.537.6.1274.201701
THL - Lapsen kanta isyyden selvittämiseen
Status ImageActive
Active
01.01.2017 - 31.12.2099
13.07.2017 00:54 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.11.0Copyright © 2019 Elisa Oyj