Help
 
Publications 
 
Log in
Classification and classification version details
Classification details
1.2.246.537.5.40156
eArkisto - Palvelutapahtuman laji
Codes
No
Others
No
Yes
Luokituksen peruste:

2 Kanta-palveluihin liityttäessä käytettävä koodisto

Ruotsinnos:T
WWW:http://www.kanta.fi/
Description:

Käyttötarkoitus: eArkisto - Palvelutapahtuman laji -koodistoa  käytetään sähköisen potilastiedon arkiston hakusanomissa erottamaan osastohoito- ja avohoitokäyntitiedot.

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain (9.2.2007/159) 11 § edellyttää osastohoito- ja avohoitokäyntitietojen erittelyn. Potilasasiakirjoissa vastaava tieto on merkitty THL:n palvelutapahtumaluokituksen mukaisesti.

Vastuutaho: Kansaneläkelaitos vastaa KanTa-palveluissa ja niiden käytössä tarvittavien luokitusten saatavuudesta ja ajantasaisuudesta kansallisessa koodistopalvelussa. Koodistosta ja ylläpidosta vastaa Kelan IT-osaston Jyväskylässä toimiva Potilastiedot-järjestelmäryhmä. Ryhmän yhteyshenkilönä luokituksiin liittyen toimii Pekka Rinne.

Användningsändamål: Kodsystemet används för sökmeddelanden i eArkiv för att särskilja uppgifterna om vård på avdelning respektive besök inom den öppna vården, såsom det förutsätts enligt 11 § i lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården. I journalhandlingarna har motsvarande uppgift angetts i enlighet med THL:s klassificering av servicehändelser.

 

Version details
eArkisto - Palvelutapahtuman laji 2008 (Default version)
Advanced search
Codes

Basic Info
Field definitions
Publications
References
Event log history

«
»
1.2.246.537.5.40156.2008
eArkisto - Palvelutapahtuman laji 2008
Status ImageActive
Active
01.01.2008 - 31.12.2050
06.05.2022 15:17 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.11.0Copyright © 2019 Elisa Oyj