Help
 
Publications 
 
Log in
Classification and classification version details
Classification details
1.2.246.537.6.1273
THL - Kuultavan rooli isyysasiassa
Codes
No
No
Yes
Klassifikationsnamn_sv:THL - Rollen hos den som hörs i ett faderskapsärende
Luokituksen peruste:

3 KANTA-SH Kanta-palveluissa käytettävä sosiaalihuollon tietorakenne

Ruotsinnos:T
Description:

Käyttötarkoitus: THL - Kuultavan rooli isyysasiassa -luokituksella kuvataan kuultavan asemaa isyyden selvittämisessä. Kuulemisesta säädetään isyyslain 20 §:ssä. Luokitusta käytetään seuraavassa asiakasasiakirjassa: isyyden tunnustamisen kuulemisasiakirja.

Vastuutaho: THL

Användningsändamål: Med klassifikationen THL - Rollen hos den som hörs i ett faderskapsärende beskrivs ställningen hos den som hörs i en faderskapsutredning. Bestämmelser om hörande finns i 20 § i faderskapslagen. Klassifikationen används i följande klienthandling: handling över hörande i samband med ett erkännande av faderskap.

Version details
THL - Kuultavan rooli isyysasiassa (Default version)
Advanced search
Codes

Basic Info
Field definitions
Publications
References
Event log history

«
»
1.2.246.537.6.1273.201701
THL - Kuultavan rooli isyysasiassa
Status ImageActive
Active
01.01.2017 - 31.12.2099
13.07.2017 00:50 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.11.0Copyright © 2019 Elisa Oyj