Classification and classification version details
1.2.246.537.6.1273
THL - Kuultavan rooli isyysasiassa
Selected version
THL - Kuultavan rooli isyysasiassa (Default version)
1.2.246.537.6.1273
THL - Kuultavan rooli isyysasiassa
Codes
No
No
Yes
No
THL - Rollen hos den som hörs i ett faderskapsärende

3 KANTA-SH Kanta-palveluissa käytettävä sosiaalihuollon tietorakenne

T

Käyttötarkoitus: THL - Kuultavan rooli isyysasiassa -luokituksella kuvataan kuultavan asemaa isyyden selvittämisessä. Kuulemisesta säädetään isyyslain 20 §:ssä. Luokitusta käytetään seuraavassa asiakasasiakirjassa: isyyden tunnustamisen kuulemisasiakirja.

Vastuutaho: THL

Användningsändamål: Med klassifikationen THL - Rollen hos den som hörs i ett faderskapsärende beskrivs ställningen hos den som hörs i en faderskapsutredning. Bestämmelser om hörande finns i 20 § i faderskapslagen. Klassifikationen används i följande klienthandling: handling över hörande i samband med ett erkännande av faderskap.

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Warning only
Warning only
Warning only
Add attributes
Select
NameType
No records found
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.6.2Copyright © 2024 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.