Help
 
Publications 
 
Log in
Classification and classification version details
Classification details
1.2.246.537.6.1272
THL - Kuulemistapa
Codes
No
No
Yes
Klassifikationsnamn_sv:THL - Sätt för hörande
Luokituksen peruste:

3 KANTA-SH Kanta-palveluissa käytettävä sosiaalihuollon tietorakenne

Ruotsinnos:T
Description:
Käyttötarkoitus: THL - Kuulemistapa -luokituksella kuvataan hallintoasian ratkaisemiseen tai isyyden tai äitiyden tunnustamiseen liittyvän kuulemisen tapaa tai sitä suoritettiinko  kuuleminen. Kuulemisesta säädetään hallintolain 34 §:ssä, isyyslain 20 §:ssä ja äitiyslain 18 §:ssä. Luokitusta käytetään seuraavissa asiakasasiakirjoissa: isyyden tunnustamisen kuulemisasiakirja ja äitiyden tunnustamisen kuulemisasiakirja.
 
Vastuutaho: THL
 
Användningsändamål:  Klassifikationen THL - Sätt för hörande beskriver det sätt på vilket hörandet skett i anknytning till avgörandet av ett förvaltningsärende eller ett faderskapserkännande eller ett moderskapsärende, eller om hörandet kunnat genomföras. Bestämmelser om hörande finns i 34 § i förvaltningslagen, i 20 § i faderskapslagen och i 18 § i moderskapslagen. Klassifikationen används i följande klienthandling: handling över hörande i samband med ett erkännande av faderskap och handling över hörande i samband med ett erkännande av moderskap.
Version details
THL - Kuulemistapa (Default version)
Advanced search
Codes

Basic Info
Field definitions
Publications
References
Event log history

«
»
1.2.246.537.6.1272.201701
THL - Kuulemistapa
Status ImageActive
Active
01.01.2017 - 31.12.2099
14.05.2019 15:30 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.11.0Copyright © 2019 Elisa Oyj