Help
 
Publications 
 
Log in
Classification and classification version details
Classification details
1.2.246.537.6.1271
THL - Isyyden tunnustamisen peruuttanut tai kiistänyt henkilö
Codes
No
No
Yes
Klassifikationsnamn_sv:THL - Person som återkallat eller bestridit ett faderskapserkännande
Luokituksen peruste:

3 KANTA-SH Kanta-palveluissa käytettävä sosiaalihuollon tietorakenne

Ruotsinnos:T
Description:

Käyttötarkoitus: THL - Isyyden tunnustamisen peruuttanut tai kiistänyt henkilö -luokituksella kuvataan sitä, kuka peruutti tai kiisti raskausaikana tehdyn isyyden tunnustamisen. Tunnustamisen peruuttamisesta ja kiistämisestä säädetään isyyslain 17 §:ssä.  Luokitusta käytetään seuraavassa asiakasasiakirjassa: isyyden selvittämispöytäkirja.

Vastuutaho: THL

Användningsändamål: Klassifikationen THL - Person som återkallat eller bestridit ett faderskapserkännande anger vem som återkallat eller bestridit ett faderskapserkännande som avgivits under graviditeten. Bestämmelser om återkallelse eller bestridande av ett erkännande finns i 17 § i faderskapslagen. Klassifikationen används i följande klienthandling: protokoll över faderskapsutredning.

Version details
THL - Isyyden tunnustamisen peruuttanut tai kiistänyt henkilö (Default version)
Advanced search
Codes

Basic Info
Field definitions
Publications
References
Event log history

«
»
1.2.246.537.6.1271.201701
THL - Isyyden tunnustamisen peruuttanut tai kiistänyt henkilö
Status ImageActive
Active
01.01.2017 - 31.12.2099
12.07.2017 23:47 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.11.0Copyright © 2019 Elisa Oyj