Classification and classification version details
1.2.246.537.6.1271
THL - Isyyden tunnustamisen peruuttanut tai kiistänyt henkilö
Selected version
THL - Isyyden tunnustamisen peruuttanut tai kiistänyt henkilö (Default version)
1.2.246.537.6.1271
THL - Isyyden tunnustamisen peruuttanut tai kiistänyt henkilö
Codes
No
No
Yes
No
THL - Person som återkallat eller bestridit ett faderskapserkännande

3 KANTA-SH Kanta-palveluissa käytettävä sosiaalihuollon tietorakenne

T

Käyttötarkoitus: THL - Isyyden tunnustamisen peruuttanut tai kiistänyt henkilö -luokituksella kuvataan sitä, kuka peruutti tai kiisti raskausaikana tehdyn isyyden tunnustamisen. Tunnustamisen peruuttamisesta ja kiistämisestä säädetään isyyslain 17 §:ssä.  Luokitusta käytetään seuraavassa asiakasasiakirjassa: isyyden selvittämispöytäkirja.

Vastuutaho: THL

Användningsändamål: Klassifikationen THL - Person som återkallat eller bestridit ett faderskapserkännande anger vem som återkallat eller bestridit ett faderskapserkännande som avgivits under graviditeten. Bestämmelser om återkallelse eller bestridande av ett erkännande finns i 17 § i faderskapslagen. Klassifikationen används i följande klienthandling: protokoll över faderskapsutredning.

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Warning only
Warning only
Warning only
Add attributes
Select
NameType
No records found
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.6.2Copyright © 2024 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.