Help
 
Publications 
 
Log in
Classification and classification version details
Classification details
1.2.246.537.6.1270
THL - Isyyden selvittämisen keskeyttämisperuste
Codes
Yes
No
Yes
Klassifikationsnamn_sv:THL - Grund för nedläggande av faderskapsutredning
Luokituksen peruste:

3 KANTA-SH Kanta-palveluissa käytettävä sosiaalihuollon tietorakenne

Ruotsinnos:T
Description:

Käyttötarkoitus: THL - Isyyden selvittämisen keskeyttämisperuste -luokitusta käytetään ilmaisemaan syytä, miksi isyyden selvittäminen keskeytetään. Isyyden selvittäminen tulee keskeyttää, jos 15 vuotta täyttänyt lapsi sitä vaatii. Isyyslaissa säädetyissä tilanteissa isyyden selvittäminen voidaan keskeyttää myös lastenvalvojan päätöksellä. Isyyden selvittämisen keskeyttämisestä säädetään isyyslain 11 ja 29 §:ssä.  Luokitusta käytetään seuraavassa asiakasasiakirjassa: päätös isyyden selvittämisen keskeyttämisestä.

Vastuutaho: THL

Användningsändamål: Klassifikationen THL - Grund för nedläggande av faderskapsutredning används för att ange orsaken till att en faderskapsutredning läggs ned. Om ett barn som fyllt 15 år kräver det, ska den faderskapsutredning som gäller barnet läggas ned. En faderskapsutredning kan också läggas ned genom beslut av barnatillsyningsmannen i situationer som stadgas i faderskapslagen. Bestämmelser om nedläggande av faderskapsutredning finns i 11 och 29 § i faderskapslagen.  Klassifikationen används i följande klienthandling: beslut om nedläggande av faderskapsutredning.

Version details
THL - Isyyden selvittämisen keskeyttämisperuste (Default version)
Advanced search
Codes

Basic Info
Field definitions
Hierarchy levels
Publications
References
Event log history

«
»
1.2.246.537.6.1270.201701
THL - Isyyden selvittämisen keskeyttämisperuste
Strict
Status ImageActive
Active
01.01.2017 - 31.12.2099
12.07.2017 23:44 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.11.0Copyright © 2019 Elisa Oyj