Help
 
Publications 
 
Log in
Classification and classification version details
Classification details
1.2.246.537.6.1269
THL - Isyyden selvittämisen aloittamisperuste
Codes
No
No
Yes
Klassifikationsnamn_sv:THL - Grund för inledande av faderskapsutredning
Luokituksen peruste:

3 KANTA-SH Kanta-palveluissa käytettävä sosiaalihuollon tietorakenne

Ruotsinnos:T
Description:

Käyttötarkoitus: THL - Isyyden selvittämisen aloittamisperuste -luokitusta käytetään ilmaisemaan tapaa, jolla lastenvalvoja on saanut tiedon lapsesta, jonka isyyttä ei ole todettu isyyslain 2 §:n nojalla tai jonka isyys halutaan toteamisesta huolimatta selvittää tai jonka isyys on kumottu. Luokitusta käytetään seuraavissa asiakasasiakirjoissa: isyyden selvittämispöytäkirja ja avioliiton aikana syntyneen lapsen isyyden selvittämispöytäkirja.

Vastuutaho: THL

Användningsändamål: Klassifikationen THL - Grund för inledande av faderskapsutredning används för att ange det sätt på vilket barnatillsyningsmannen fått kännedom om det barn vars faderskap inte har konstaterats i enlighet med 2 § i faderskapslagen eller vars faderskap man vill utreda trots att det konstaterats eller vars faderskap upphävts. Klassifikationen används i följande klienthandlingar: protokoll över faderskapsutredning och protokoll över utredning av faderskap till ett barn som har fötts under äktenskapet.

Version details
THL - Isyyden selvittämisen aloittamisperuste (Default version)
Advanced search
Codes

Basic Info
Field definitions
Publications
References
Event log history

«
»
1.2.246.537.6.1269.201701
THL - Isyyden selvittämisen aloittamisperuste
Status ImageActive
Active
01.01.2017 - 31.12.2099
12.07.2017 23:41 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.11.0Copyright © 2019 Elisa Oyj