Help
 
Publications 
 
Log in
Classification and classification version details
Classification details
1.2.246.537.6.1268
THL - Hyväksymislausuman antaja isyyden tunnustamisessa
Codes
No
No
Yes
Klassifikationsnamn_sv:THL - Person som avger utsaga om godkännande av erkännande av faderskap
Luokituksen peruste:

3 KANTA-SH Kanta-palveluissa käytettävä sosiaalihuollon tietorakenne

Ruotsinnos:T
Description:

Käyttötarkoitus: THL - Hyväksymislausuman antaja isyyden tunnustamisessa -luokituksella kuvataan sitä, kuka antaa hyväksymislausuman isyyden tunnustamisesta. Tunnustamisen hyväksymisestä säädetään isyyslain 19 §:ssä. Luokitusta käytetään seuraavassa asiakasasiakirjassa: isyyden tunnustamisen hyväksymisasiakirja.

Vastuutaho: THL

Användningsändamål: Klassifikationen THL - Person som avger utsaga om godkännande av erkännande av faderskap beskriver vem som avger en utsaga om godkännande av ett faderskapserkännande. Bestämmelser om godkännande av erkännande finns i 19 § i faderskapslagen. Klassifikationen används i följande klienthandling: handling över godkännande av erkännande av faderskap.

Version details
THL - Hyväksymislausuman antaja isyyden tunnustamisessa (Default version)
Advanced search
Codes

Basic Info
Field definitions
Publications
References
Event log history

«
»
1.2.246.537.6.1268.201701
THL - Hyväksymislausuman antaja isyyden tunnustamisessa
Status ImageActive
Active
01.01.2017 - 31.12.2099
12.07.2017 23:37 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.11.0Copyright © 2019 Elisa Oyj