Classification and classification version details
1.2.246.537.5.40180
eArkisto - Palvelutapahtuman ensisijaisuus
Selected version
eArkisto - Palvelutapahtuman ensisijaisuus 2008 (Default version)
1.2.246.537.5.40180
eArkisto - Palvelutapahtuman ensisijaisuus
Codes
No
Others
No
Yes

5 Ei ole määritelty tilastotuotannossa tai Kanta-palveluissa käytettäväksi koodistoksi

T
http://www.kanta.fi/

Käyttötarkoitus: eArkisto - Palvelutapahtuman ensisijaisuus -luokitusta käytetään merkittäessä palvelutapahtumaa koskeva asiakirja ensisijaiseksi tai toissijaiseksi. Potilastietojärjestelmä merkitsee ensisijaiseksi  sen palvelutapahtuman asiakirjan, joka sisältää palvelutapahtuman täydelliset kuvailutiedot. Sähköinen potilastiedon arkisto poimii palvelutapahtuman hakutiedot ensisijaiseksi merkityn asiakirjan kuvailutiedoista (CDA R2 Header).


Vastuutaho: Kansaneläkelaitos vastaa KanTa-palveluissa ja niiden käytössä tarvittavien luokitusten saatavuudesta ja ajantasaisuudesta kansallisessa koodistopalvelussa. Koodistosta ja ylläpidosta vastaa Kelan IT-osaston Jyväskylässä toimiva Potilastiedot-järjestelmäryhmä. Ryhmän yhteyshenkilönä luokituksiin liittyen toimii Pekka Rinne.


Användningsändamål: Den handling som innehåller en fullständig beskrivningsinformation om servicehändelsen anges av patientdatasystemet som den primära handlingen. Sökuppgifterna för en servicehändelse plockas av eArkiv ur beskrivningsinformationen (CDA R2 Header) för den handling som angetts vara den primära.

 

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
IdAbbreviationStatusValidity
No records found.

???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
SelectIdAbbreviationStatusValidity
No records found.

Modify definitions
0
Add attributes
Select
NameType
No records found.
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv7.5.2Copyright © 2022 Elisa Oyj
Wait...
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.