Help
 
Publications 
 
Log in
Classification and classification version details
Classification details
1.2.246.537.5.40180
eArkisto - Palvelutapahtuman ensisijaisuus
Codes
No
Others
No
Yes
Luokituksen peruste:

5 Ei ole määritelty tilastotuotannossa tai Kanta-palveluissa käytettäväksi koodistoksi

Ruotsinnos:T
WWW:http://www.kanta.fi/
Description:

Käyttötarkoitus: eArkisto - Palvelutapahtuman ensisijaisuus -luokitusta käytetään merkittäessä palvelutapahtumaa koskeva asiakirja ensisijaiseksi tai toissijaiseksi. Potilastietojärjestelmä merkitsee ensisijaiseksi  sen palvelutapahtuman asiakirjan, joka sisältää palvelutapahtuman täydelliset kuvailutiedot. Sähköinen potilastiedon arkisto poimii palvelutapahtuman hakutiedot ensisijaiseksi merkityn asiakirjan kuvailutiedoista (CDA R2 Header).


Vastuutaho: Kansaneläkelaitos vastaa KanTa-palveluissa ja niiden käytössä tarvittavien luokitusten saatavuudesta ja ajantasaisuudesta kansallisessa koodistopalvelussa. Koodistosta ja ylläpidosta vastaa Kelan IT-osaston Jyväskylässä toimiva Potilastiedot-järjestelmäryhmä. Ryhmän yhteyshenkilönä luokituksiin liittyen toimii Pekka Rinne.


Användningsändamål: Den handling som innehåller en fullständig beskrivningsinformation om servicehändelsen anges av patientdatasystemet som den primära handlingen. Sökuppgifterna för en servicehändelse plockas av eArkiv ur beskrivningsinformationen (CDA R2 Header) för den handling som angetts vara den primära.

 

Version details
eArkisto - Palvelutapahtuman ensisijaisuus 2008 (Default version)
Advanced search
Codes

Basic Info
Field definitions
Publications
References
Event log history

«
»
1.2.246.537.5.40180.2008
eArkisto - Palvelutapahtuman ensisijaisuus 2008
Status ImageActive
Active
01.01.2008 - 31.12.2050
17.01.2022 15:30 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.11.0Copyright © 2019 Elisa Oyj