Ohjeet
 
Julkaisut 
 
Kirjaudu
Luokituksen ja luokitusversion tiedot
Luokituksen tiedot
1.2.246.537.5.40180
eArkisto - Palvelutapahtuman ensisijaisuus
Koodisto
Ei
Muut
Ei
Luokituksen peruste:

5 Ei ole määritelty tilastotuotannossa tai Kanta-palveluissa käytettäväksi koodistoksi

Ruotsinnos:T
WWW:http://www.kanta.fi/
Kuvaus:

Käyttötarkoitus: eArkisto - Palvelutapahtuman ensisijaisuus -luokitusta käytetään merkittäessä palvelutapahtumaa koskeva asiakirja ensisijaiseksi tai toissijaiseksi. Potilastietojärjestelmä merkitsee ensisijaiseksi  sen palvelutapahtuman asiakirjan, joka sisältää palvelutapahtuman täydelliset kuvailutiedot. Sähköinen potilastiedon arkisto poimii palvelutapahtuman hakutiedot ensisijaiseksi merkityn asiakirjan kuvailutiedoista (CDA R2 Header).


Vastuutaho: Kansaneläkelaitos vastaa KanTa-palveluissa ja niiden käytössä tarvittavien luokitusten saatavuudesta ja ajantasaisuudesta kansallisessa koodistopalvelussa. Koodistosta ja ylläpidosta vastaa Kelan IT-osaston Jyväskylässä toimiva Potilastiedot-järjestelmäryhmä. Ryhmän yhteyshenkilönä luokituksiin liittyen toimii Pekka Rinne.


Användningsändamål: Den handling som innehåller en fullständig beskrivningsinformation om servicehändelsen anges av patientdatasystemet som den primära handlingen. Sökuppgifterna för en servicehändelse plockas av eArkiv ur beskrivningsinformationen (CDA R2 Header) för den handling som angetts vara den primära.

 

Luokituksen versiot
eArkisto - Palvelutapahtuman ensisijaisuus 2008 (Oletusversio)
Tarkennettu haku
Koodit

Perustiedot
Kenttämääritykset
Julkaisut
Viittaukset
Muutoshistoria

«
»
1.2.246.537.5.40180.2008
eArkisto - Palvelutapahtuman ensisijaisuus 2008
Status ImageAktiivinen
Aktiivinen
01.01.2008 - 31.12.2050
10.12.2013 15:18 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.6.5Copyright © 2018 Elisa Oyj