Help
 
Publications 
 
Log in
Classification and classification version details
Classification details
1.2.246.537.5.40159
eArkisto - Palvelupyynnön kohdistus metatietotasolle
Codes
No
No
Yes
Luokituksen peruste:

2 Kanta-palveluihin liityttäessä käytettävä koodisto

Ruotsinnos:F
WWW:http://www.kanta.fi/
Description:

Käyttötarkoitus: Luokitusta käytetään teknisesti palvelupyynnön tarkennuksena haettaessa kuvailutietoja omaan käyttöön tai luovutustilanteessa (suostumuksella) tarkentamaan millä tasolla hakutulos palautetaan eArkistosta potilastietojärjestelmään. Määrittelyjen tarkennusvaiheessa on päätetty jo eArkiston ensimmäisessä vaiheessa ottaa käyttöön toiminnallisuus, jossa tätä luokitusta tarvitaan. Määrittelyjen tarkennusvaiheessa tehdyt päätökset toiminnallisuuksista on tehty yhteistyössä Sosiaali- ja terveysministeriön kanssa ja lisäksi eArkiston toimittajakonsortio Fujitsu on jo toteuttamassa kyseistä ominaisuutta.

eArkistoon tulevassa Medical Records -sanomassa sijaitseva palvelupyynnön täsmennys ("vipu"), jota voidaan käyttää haettaessa asiakirjojen kuvailutietoja. Voidaan käyttää haettaessa tietoja omaan käyttöön ja luovutustilanteessa, kun potilas on antanut kirjallisen suostumuksen. Potilasjärjestelmässä voidaan määritellä millä tasolla kuvailutiedot haetaan. HL7 tekninen luokitus.


Vastuutaho: Kansaneläkelaitos vastaa KanTa-palveluissa ja niiden käytössä tarvittavien luokitusten saatavuudesta ja ajantasaisuudesta kansallisessa koodistopalvelussa. Koodistosta ja ylläpidosta vastaa Kelan IT-osaston Jyväskylässä toimiva Potilastiedot-järjestelmäryhmä. Ryhmän yhteyshenkilönä luokituksiin liittyen toimii Pekka Rinne.

Version details
eArkisto - Palvelupyynnön kohdistus metatietotasolle 2008 (Default version)
Advanced search
Codes

Basic Info
Field definitions
Publications
References
Event log history

«
»
1.2.246.537.5.40159.2008
eArkisto - Palvelupyynnön kohdistus metatietotasolle 2008
Status ImageActive
Active
01.01.2008 - 31.12.2050
31.05.2011 17:50 / Lehtonen, Jari
 Tuotantoympäristöv6.11.0Copyright © 2019 Elisa Oyj