Ohjeet
 
Julkaisut 
 
Kirjaudu
Luokituksen ja luokitusversion tiedot
Luokituksen tiedot
1.2.246.537.5.40159
eArkisto - Palvelupyynnön kohdistus metatietotasolle
Koodisto
Ei
Ei
Luokituksen peruste:

2 Kanta-palveluihin liityttäessä käytettävä koodisto

Ruotsinnos:F
WWW:http://www.kanta.fi/
Kuvaus:

Käyttötarkoitus: Luokitusta käytetään teknisesti palvelupyynnön tarkennuksena haettaessa kuvailutietoja omaan käyttöön tai luovutustilanteessa (suostumuksella) tarkentamaan millä tasolla hakutulos palautetaan eArkistosta potilastietojärjestelmään. Määrittelyjen tarkennusvaiheessa on päätetty jo eArkiston ensimmäisessä vaiheessa ottaa käyttöön toiminnallisuus, jossa tätä luokitusta tarvitaan. Määrittelyjen tarkennusvaiheessa tehdyt päätökset toiminnallisuuksista on tehty yhteistyössä Sosiaali- ja terveysministeriön kanssa ja lisäksi eArkiston toimittajakonsortio Fujitsu on jo toteuttamassa kyseistä ominaisuutta.

eArkistoon tulevassa Medical Records -sanomassa sijaitseva palvelupyynnön täsmennys ("vipu"), jota voidaan käyttää haettaessa asiakirjojen kuvailutietoja. Voidaan käyttää haettaessa tietoja omaan käyttöön ja luovutustilanteessa, kun potilas on antanut kirjallisen suostumuksen. Potilasjärjestelmässä voidaan määritellä millä tasolla kuvailutiedot haetaan. HL7 tekninen luokitus.


Vastuutaho: Kansaneläkelaitos vastaa KanTa-palveluissa ja niiden käytössä tarvittavien luokitusten saatavuudesta ja ajantasaisuudesta kansallisessa koodistopalvelussa. Koodistosta ja ylläpidosta vastaa Kelan IT-osaston Jyväskylässä toimiva Potilastiedot-järjestelmäryhmä. Ryhmän yhteyshenkilönä luokituksiin liittyen toimii Pekka Rinne.

Luokituksen versiot
eArkisto - Palvelupyynnön kohdistus metatietotasolle 2008 (Oletusversio)
Tarkennettu haku
Koodit

Perustiedot
Kenttämääritykset
Julkaisut
Viittaukset
Muutoshistoria

«
»
1.2.246.537.5.40159.2008
eArkisto - Palvelupyynnön kohdistus metatietotasolle 2008
Status ImageAktiivinen
Aktiivinen
01.01.2008 - 31.12.2050
31.05.2011 17:50 / Lehtonen, Jari
 Tuotantoympäristöv6.6.5Copyright © 2018 Elisa Oyj