Classification and classification version details
1.2.246.537.5.40159
eArkisto - Palvelupyynnön kohdistus metatietotasolle
Selected version
eArkisto - Palvelupyynnön kohdistus metatietotasolle 2008 (Default version)
1.2.246.537.5.40159
eArkisto - Palvelupyynnön kohdistus metatietotasolle
Codes
No
No
Yes
No

2 Kanta-palveluihin liityttäessä käytettävä koodisto

F
http://www.kanta.fi/

Käyttötarkoitus: Luokitusta käytetään teknisesti palvelupyynnön tarkennuksena haettaessa kuvailutietoja omaan käyttöön tai luovutustilanteessa (suostumuksella) tarkentamaan millä tasolla hakutulos palautetaan eArkistosta potilastietojärjestelmään. Määrittelyjen tarkennusvaiheessa on päätetty jo eArkiston ensimmäisessä vaiheessa ottaa käyttöön toiminnallisuus, jossa tätä luokitusta tarvitaan. Määrittelyjen tarkennusvaiheessa tehdyt päätökset toiminnallisuuksista on tehty yhteistyössä Sosiaali- ja terveysministeriön kanssa ja lisäksi eArkiston toimittajakonsortio Fujitsu on jo toteuttamassa kyseistä ominaisuutta.

eArkistoon tulevassa Medical Records -sanomassa sijaitseva palvelupyynnön täsmennys ("vipu"), jota voidaan käyttää haettaessa asiakirjojen kuvailutietoja. Voidaan käyttää haettaessa tietoja omaan käyttöön ja luovutustilanteessa, kun potilas on antanut kirjallisen suostumuksen. Potilasjärjestelmässä voidaan määritellä millä tasolla kuvailutiedot haetaan. HL7 tekninen luokitus.


Vastuutaho: Kansaneläkelaitos vastaa KanTa-palveluissa ja niiden käytössä tarvittavien luokitusten saatavuudesta ja ajantasaisuudesta kansallisessa koodistopalvelussa. Koodistosta ja ylläpidosta vastaa Kelan IT-osaston Jyväskylässä toimiva Potilastiedot-järjestelmäryhmä. Ryhmän yhteyshenkilönä luokituksiin liittyen toimii Pekka Rinne.

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Warning only
Warning only
Warning only
Add attributes
Select
NameType
No records found
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.6.2Copyright © 2024 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.