Classification and classification version details
1.2.246.537.5.40177
eArkisto - Palvelukokonaisuuden näkyminen hakutietona
Selected version
eArkisto - Palvelukokonaisuuden näkyminen hakutietona 2008 (Default version)
1.2.246.537.5.40177
eArkisto - Palvelukokonaisuuden näkyminen hakutietona
Codes
No
Others
No
Yes

5 Ei ole määritelty tilastotuotannossa tai Kanta-palveluissa käytettäväksi koodistoksi

T
http://www.kanta.fi/

Käyttötarkoitus: Käytetään Suostumus palvelukokonaisuuteen -asiakirjassa ilmaisemaan millä tarkkuudella ja miten laajalti potilas on määritellyt palvelukokonaisuuden hakutietojen näkyvän.


Vastuutaho: Kansaneläkelaitos vastaa KanTa-palveluissa ja niiden käytössä tarvittavien luokitusten saatavuudesta ja ajantasaisuudesta kansallisessa koodistopalvelussa. Koodistosta ja ylläpidosta vastaa Kelan IT-osaston Jyväskylässä toimiva Potilastiedot-järjestelmäryhmä. Ryhmän yhteyshenkilönä luokituksiin liittyen toimii Pekka Rinne.


Användningsändamål: Används i handlingen Samtycke för servicehelhet för att ange hur specificerat och i vilken omfattning patienten har bestämt att sökuppgifter gällande servicehelheten får visas.

 

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
IdAbbreviationStatusValidity
No records found.

???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
SelectIdAbbreviationStatusValidity
No records found.

Modify definitions
0
Add attributes
Select
NameType
No records found.
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv7.5.2Copyright © 2022 Elisa Oyj
Wait...
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.