Help
 
Publications 
 
Log in
Classification and classification version details
Classification details
1.2.246.537.5.40177
eArkisto - Palvelukokonaisuuden näkyminen hakutietona
Codes
No
Others
No
Yes
Luokituksen peruste:

5 Ei ole määritelty tilastotuotannossa tai Kanta-palveluissa käytettäväksi koodistoksi

Ruotsinnos:T
WWW:http://www.kanta.fi/
Description:

Käyttötarkoitus: Käytetään Suostumus palvelukokonaisuuteen -asiakirjassa ilmaisemaan millä tarkkuudella ja miten laajalti potilas on määritellyt palvelukokonaisuuden hakutietojen näkyvän.


Vastuutaho: Kansaneläkelaitos vastaa KanTa-palveluissa ja niiden käytössä tarvittavien luokitusten saatavuudesta ja ajantasaisuudesta kansallisessa koodistopalvelussa. Koodistosta ja ylläpidosta vastaa Kelan IT-osaston Jyväskylässä toimiva Potilastiedot-järjestelmäryhmä. Ryhmän yhteyshenkilönä luokituksiin liittyen toimii Pekka Rinne.


Användningsändamål: Används i handlingen Samtycke för servicehelhet för att ange hur specificerat och i vilken omfattning patienten har bestämt att sökuppgifter gällande servicehelheten får visas.

 

Version details
eArkisto - Palvelukokonaisuuden näkyminen hakutietona 2008 (Default version)
Advanced search
Codes

Basic Info
Field definitions
Publications
References
Event log history

«
»
1.2.246.537.5.40177.2008
eArkisto - Palvelukokonaisuuden näkyminen hakutietona 2008
Status ImageActive
Active
01.01.2008 - 31.12.2050
25.01.2013 12:15 / Lehtonen, Jari
 Tuotantoympäristöv6.11.0Copyright © 2019 Elisa Oyj