Classification and classification version details
1.2.246.537.5.40162
eArkisto - Hakukiellon taso
Selected version
eArkisto - Hakukiellon taso 2008 (Default version)
1.2.246.537.5.40162
eArkisto - Hakukiellon taso
Codes
No
Others
No
Yes
No

5 Ei ole määritelty tilastotuotannossa tai Kanta-palveluissa käytettäväksi koodistoksi

T
http://www.kanta.fi/

Käyttötarkoitus: eArkisto - Hakukiellon taso -luokitusta käytetään hakutietojen kieltoasiakirjassa ilmaisemaan hakukiellon tyyppi. Hakutietojen kieltoasiakirjassa luetellaan yksilöidyt palvelutapahtumat, joita hakukielto koskee. Yksi hakutietojen kieltoasiakirja saa aina yhden kiellon tyypin.


Vastuutaho: Kansaneläkelaitos vastaa KanTa-palveluissa ja niiden käytössä tarvittavien luokitusten saatavuudesta ja ajantasaisuudesta kansallisessa koodistopalvelussa. Koodistosta ja ylläpidosta vastaa Kelan IT-osaston Jyväskylässä toimiva Potilastiedot-järjestelmäryhmä. Ryhmän yhteyshenkilönä luokituksiin liittyen toimii Pekka Rinne.


Användningsändamål: Används i handlingar som förbjuder sökuppgifter för att ange typ av förbud. I handlingar som förbjuder sökuppgifter uppräknas specificerat de servicehändelser som förbudet mot sökning avser. En handling som förbjuder sökuppgifter hänförs alltid till en viss typ av förbud. Reglerna motsvarar kärndokumentet.

 

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Warning only
Warning only
Warning only
Add attributes
Select
NameType
No records found
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.6.2Copyright © 2024 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.