Help
 
Publications 
 
Log in
Classification and classification version details
Classification details
1.2.246.537.6.12.2003.182
UKK-instituutti/Lomake - Liikkumisresepti aikuisille
Codes
Yes
No
Yes
Klassifikationsnamn_sv:UKK-institutet/Blankett - Recept på fysisk aktivitet för vuxna
Luokituksen peruste:

99 MUU Valtakunnalliseen käyttöön tarkoitettu tietorakenne, jota ei ole määritelty tilastotuotannossa tai Kanta-palveluissa käytettäväksi

LuokituksenOID:1.2.246.537.6.12.2003.182
Luokitustyyppi:Lomakerakenne
Ruotsinnos:T
Description:

Käyttötarkoitus: UKK-instituutti/Lomake - Liikkumisresepti aikuisille -lomakerakennetta käytetään sähköisessä potilaskertomuksessa. Rakenteen mukainen lomake on tarkoitettu käytettäväksi terveydenhuollon vastaanotolla aikuisten liikuntaneuvonnan tukena.  Lomakkeen kaksi osaa ovat henkilön liikkumistiedot ja henkilölle annetut liikkumisohjeet.

Vastuutaho: UKK-instituutti

Användningsändamål: Blankettstrukturen UKK-institutet/Blankett -  Recept på fysisk aktivitet för vuxna används i den elektroniska patientjournalen och sparas i Kanta-arkivet. Blanketten är avsedd att användas som stöd för vårdpersonal vid rådgivning om fysisk aktivitet på mottagningen. Blanketten består av två delar: uppgifter om patientens rörelseaktivitet och ordinerad aktivitet.

Version details
UKK-instituutti/Lomake - Liikkumisresepti aikuisille (Default version)
Advanced search
Codes

Basic Info
Field definitions
Hierarchy levels
Publications
References
Event log history

«
»
1.2.246.537.6.12.2003.182.20150101
UKK-instituutti/Lomake - Liikkumisresepti aikuisille
Strict
Status ImageActive
Active
01.03.2010 - 31.12.2100
23.07.2017 23:34 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.11.0Copyright © 2019 Elisa Oyj