Help
 
Publications 
 
Log in
Classification and classification version details
Classification details
1.2.246.537.5.40154
eArkisto - Asiakirjan valmistumisen tila
Codes
No
Others
No
Yes
Luokituksen peruste:

2 KANTA-TH Kanta-palveluissa käytettävä terveydenhuollon tietorakenne, 3 KANTA-SH Kanta-palveluissa käytettävä sosiaalihuollon tietorakenne

Ruotsinnos:T
WWW:http://www.kanta.fi/
Description:

Käyttötarkoitus: eArkisto - Asiakirjan valmistumisen tila -luokitusta käytetään CDA R2 -potilasasiakirjan ja sosiaalihuollon asiakasasiakirjan Headerissa asiakirjan valmistumisen tilan ja elinkaaren vaiheen kuvaamiseen. Koodiarvot noudattavat JHS 143 -suositusta Asiakirjojen kuvailun ja hallinnan metatiedot.

Vastuutaho: Kansaneläkelaitos vastaa KanTa-palveluissa ja niiden käytössä tarvittavien luokitusten saatavuudesta ja ajantasaisuudesta kansallisessa koodistopalvelussa. Koodistosta ja ylläpidosta vastaa Kelan IT-osaston Jyväskylässä toimiva Potilastiedot-järjestelmäryhmä. Ryhmän yhteyshenkilönä luokituksiin liittyen toimii Pekka Rinne.

Användningsändamål: Används i en CDA R2-journalhandlings Header för att beskriva handlingens status vad gäller färdigställande och handlingens livscykel. Kodvärdena följer rekommendationen JHS 143 Metadata för beskrivning och hantering av dokument.

Version details
eArkisto - Asiakirjan valmistumisen tila 2008 (Default version)
Advanced search
Codes

Basic Info
Field definitions
Publications
References
Event log history

«
»
1.2.246.537.5.40154.2008
eArkisto - Asiakirjan valmistumisen tila 2008
Status ImageActive
Active
01.01.2008 - 31.12.2050
02.10.2016 22:25 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.11.0Copyright © 2019 Elisa Oyj