Classification and classification version details
1.2.246.537.5.40154
eArkisto - Asiakirjan valmistumisen tila
Selected version
eArkisto - Asiakirjan valmistumisen tila 2008 (Default version)
1.2.246.537.5.40154
eArkisto - Asiakirjan valmistumisen tila
Codes
No
Others
No
Yes
No

2 KANTA-TH Kanta-palveluissa käytettävä terveydenhuollon tietorakenne, 3 KANTA-SH Kanta-palveluissa käytettävä sosiaalihuollon tietorakenne

T
http://www.kanta.fi/

Käyttötarkoitus: eArkisto - Asiakirjan valmistumisen tila -luokitusta käytetään CDA R2 -potilasasiakirjan ja sosiaalihuollon asiakasasiakirjan Headerissa asiakirjan valmistumisen tilan ja elinkaaren vaiheen kuvaamiseen. Koodiarvot noudattavat JHS 143 -suositusta Asiakirjojen kuvailun ja hallinnan metatiedot.

Vastuutaho: Kansaneläkelaitos vastaa KanTa-palveluissa ja niiden käytössä tarvittavien luokitusten saatavuudesta ja ajantasaisuudesta kansallisessa koodistopalvelussa. Koodistosta ja ylläpidosta vastaa Kelan IT-osaston Jyväskylässä toimiva Potilastiedot-järjestelmäryhmä. Ryhmän yhteyshenkilönä luokituksiin liittyen toimii Pekka Rinne.

Användningsändamål: Används i en CDA R2-journalhandlings Header för att beskriva handlingens status vad gäller färdigställande och handlingens livscykel. Kodvärdena följer rekommendationen JHS 143 Metadata för beskrivning och hantering av dokument.

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Add attributes
Select
NameType
No records found.
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.4.1Copyright © 2023 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.