Help
 
Publications 
 
Log in
Classification and classification version details
Classification details
1.2.246.537.5.40179
eArkisto - Asiakirjan tiedostomuoto
Codes
No
Others
No
Yes
Klassifikationsnamn_sv:eArkiv - Handlingens filformat
Luokituksen peruste:

2 KANTA-TH Kanta-palveluissa käytettävä terveydenhuollon tietorakenne, 3 KANTA-SH Kanta-palveluissa käytettävä sosiaalihuollon tietorakenne

Ruotsinnos:T
WWW:http://www.kanta.fi/
Description:

Käyttötarkoitus: eArkisto - Asiakirjan tiedostomuoto -luokitus kuvaa Potilastiedon arkiston ja Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston tukemat tiedosto- ja asiakirjaformaatit.

Tiedostomuoto on pakollinen tieto asiakirjan kuvailutiedoissa (CDA R2 Header).

Vastuutaho:  Kela, Kanta-palvelut

Användningsändamål: Klassificeringen eArkiv - Handlingens filformat beskriver de fil- och handlingsformat som Patientdataarkivet och Klientdataarkivet för socialvården stöder.Filformatet är en obligatorisk uppgift i handlingens beskrivningsinformation (CDA R2 Header).

Version details
eArkisto - Asiakirjan tiedostomuoto 2008 (Default version)
Advanced search
Codes

Basic Info
Field definitions
Publications
References
Event log history

«
»
1.2.246.537.5.40179.2008
eArkisto - Asiakirjan tiedostomuoto 2008
Status ImageActive
Active
01.01.2008 - 31.12.2050
06.05.2022 16:13 / Lehtonen, Santeri
 Tuotantoympäristöv6.11.0Copyright © 2019 Elisa Oyj