Classification and classification version details
1.2.246.537.5.40179
eArkisto - Asiakirjan tiedostomuoto
Selected version
eArkisto - Asiakirjan tiedostomuoto 2008 (Default version)
1.2.246.537.5.40179
eArkisto - Asiakirjan tiedostomuoto
Codes
No
Others
No
Yes
eArkiv - Handlingens filformat

2 KANTA-TH Kanta-palveluissa käytettävä terveydenhuollon tietorakenne, 3 KANTA-SH Kanta-palveluissa käytettävä sosiaalihuollon tietorakenne

T
http://www.kanta.fi/

Käyttötarkoitus: eArkisto - Asiakirjan tiedostomuoto -luokitus kuvaa Potilastiedon arkiston ja Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston tukemat tiedosto- ja asiakirjaformaatit.

Tiedostomuoto on pakollinen tieto asiakirjan kuvailutiedoissa (CDA R2 Header).

Vastuutaho:  Kela, Kanta-palvelut

Användningsändamål: Klassificeringen eArkiv - Handlingens filformat beskriver de fil- och handlingsformat som Patientdataarkivet och Klientdataarkivet för socialvården stöder.Filformatet är en obligatorisk uppgift i handlingens beskrivningsinformation (CDA R2 Header).

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
IdAbbreviationStatusValidity
No records found.

???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
SelectIdAbbreviationStatusValidity
No records found.

Modify definitions
0
Add attributes
Select
NameType
No records found.
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv7.5.2Copyright © 2022 Elisa Oyj
Wait...
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.