Classification and classification version details
1.2.246.537.5.40179
eArkisto - Asiakirjan tiedostomuoto
Selected version
eArkisto - Asiakirjan tiedostomuoto 2008 (Default version)
1.2.246.537.5.40179
eArkisto - Asiakirjan tiedostomuoto
Codes
No
Others
No
Yes
No
eArkiv - Handlingens filformat

2 KANTA-TH Kanta-palveluissa käytettävä terveydenhuollon tietorakenne, 3 KANTA-SH Kanta-palveluissa käytettävä sosiaalihuollon tietorakenne

T
http://www.kanta.fi/

Käyttötarkoitus: eArkisto - Asiakirjan tiedostomuoto -luokitus kuvaa Potilastiedon arkiston ja Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston tukemat tiedosto- ja asiakirjaformaatit.

Tiedostomuoto on pakollinen tieto asiakirjan kuvailutiedoissa (CDA R2 Header).

Vastuutaho:  Kela, Kanta-palvelut

Användningsändamål: Klassificeringen eArkiv - Handlingens filformat beskriver de fil- och handlingsformat som Patientdataarkivet och Klientdataarkivet för socialvården stöder.Filformatet är en obligatorisk uppgift i handlingens beskrivningsinformation (CDA R2 Header).

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Warning only
Warning only
Warning only
Add attributes
Select
NameType
No records found
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.6.2Copyright © 2024 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.