Classification and classification version details
1.2.246.537.6.401
THL - Anatominen jaottelu
Selected version
THL - Anatominen jaottelu (Default version)
1.2.246.537.6.401
THL - Anatominen jaottelu
Codes
Yes
THL
No
Yes
No
THL - Anatomisk indelning

2 KANTA-TH Kanta-palveluissa käytettävä terveydenhuollon tietorakenne

1.2.246.537.6.401
Luokitus
F

Käyttötarkoitus: THL- Anatominen jaottelu - luokitusta käytetään kuvantamisen tietojärjestelmissä ilmaisemaan radiologisen tai näkyvän valon kuvan anatomista paikkaa. Luokituksen mukaiset luokat sillataan THL - Toimenpideluokituksen radiologisiin sekä näkyvän valon kuvan toimenpiteisiin.

Vastuutaho: THL

Användningsändamål: Klassifikationen THL - Anatomisk indelning används i informationssystem för bilddiagnostik för att uttrycka den anatomiska platsen för en radiologisk bild eller en bild tagen med hjälp av synligt ljus. Klasserna i klassifikationen byglas till radiologiska åtgärder samt åtgärder som gäller bilder tagna med hjälp av synligt ljus i THL - Åtgärdsklassifikationen.

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Warning only
Warning only
Warning only
Add attributes
Select
NameType
No records found
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.6.2Copyright © 2024 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.