Help
 
Publications 
 
Log in
Classification and classification version details
Classification details
1.2.246.537.5.40167
eArkisto - Asiakirjan säilytyspaikka
Codes
No
No
Yes
Luokituksen peruste:

2 Kanta-palveluihin liityttäessä käytettävä koodisto

Ruotsinnos:T
WWW:http://www.kanta.fi/
Description:

Käyttötarkoitus: Käytetään Luovutusilmoitusasiakirjassa ilmaisemaan luovutukseen liittyvien asiakirjojen säilytyspaikka. Mahdollistaa valvontatilanteessa alkuperäisen asiakirjan jäljitettävyyden. Potilastietojärjestelmä merkitsee aina koodin luovutusilmoitusasiakirjaan. HL7 tekninen luokitus.


Vastuutaho: Kansaneläkelaitos vastaa KanTa-palveluissa ja niiden käytössä tarvittavien luokitusten saatavuudesta ja ajantasaisuudesta kansallisessa koodistopalvelussa. Koodistosta ja ylläpidosta vastaa Kelan IT-osaston Jyväskylässä toimiva Potilastiedot-järjestelmäryhmä. Ryhmän yhteyshenkilönä luokituksiin liittyen toimii Pekka Rinne.


Användningsändamål: Används i en handling som gäller meddelande om utlämnande av uppgifter för att ange förvaringsplatsen för de handlingar som utlämnandet gäller. Gör det möjligt att i en kontrollsituation spåra den ursprungliga handlingen. Patientdatasystemet anger alltid en kod för meddelandet om utlämnande av uppgifter. En HL7 teknisk klassificering.

 

Version details
eArkisto - Asiakirjan säilytyspaikka 2008 (Default version)
Advanced search
Codes

Basic Info
Field definitions
Publications
References
Event log history

«
»
1.2.246.537.5.40167.2008
eArkisto - Asiakirjan säilytyspaikka 2008
Status ImageActive
Active
01.01.2008 - 31.12.2050
24.01.2013 15:05 / Lehtonen, Jari
 Tuotantoympäristöv6.11.0Copyright © 2019 Elisa Oyj