Classification and classification version details
1.2.246.537.5.40167
eArkisto - Asiakirjan säilytyspaikka
Selected version
eArkisto - Asiakirjan säilytyspaikka 2008 (Default version)
1.2.246.537.5.40167
eArkisto - Asiakirjan säilytyspaikka
Codes
No
No
Yes
No

2 Kanta-palveluihin liityttäessä käytettävä koodisto

T
http://www.kanta.fi/

Käyttötarkoitus: Käytetään Luovutusilmoitusasiakirjassa ilmaisemaan luovutukseen liittyvien asiakirjojen säilytyspaikka. Mahdollistaa valvontatilanteessa alkuperäisen asiakirjan jäljitettävyyden. Potilastietojärjestelmä merkitsee aina koodin luovutusilmoitusasiakirjaan. HL7 tekninen luokitus.


Vastuutaho: Kansaneläkelaitos vastaa KanTa-palveluissa ja niiden käytössä tarvittavien luokitusten saatavuudesta ja ajantasaisuudesta kansallisessa koodistopalvelussa. Koodistosta ja ylläpidosta vastaa Kelan IT-osaston Jyväskylässä toimiva Potilastiedot-järjestelmäryhmä. Ryhmän yhteyshenkilönä luokituksiin liittyen toimii Pekka Rinne.


Användningsändamål: Används i en handling som gäller meddelande om utlämnande av uppgifter för att ange förvaringsplatsen för de handlingar som utlämnandet gäller. Gör det möjligt att i en kontrollsituation spåra den ursprungliga handlingen. Patientdatasystemet anger alltid en kod för meddelandet om utlämnande av uppgifter. En HL7 teknisk klassificering.

 

Classification version activation
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
???Title is missing for this type of modal or modal selection type is undefined???
Modify definitions
0
Warning only
Warning only
Warning only
Add attributes
Select
NameType
No records found
Reorder fields
Event log data

THL Kansallinen koodistopalvelinv8.6.2Copyright © 2024 Elisa Oyj
wait for ajax processing
Your session is about to expire
Your session will expire in seconds.